ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 001

נדיר! מנחם ציון [רימינוב] - דפוס שפירא זיטאמיר כרוך עם ספרי חסידות חשובים אחרים

1. ספר דרך טוב "והיא קצור מחובות הלבבות" לרבי דוד שלמה בן בירך - טשערנאוויץ תרט"ז | 1855. כד דף. 2. ספר לב דוד לרבינו החיד"א זי"ע. עם הוספות והגהות מרבי יצחק שמשון הורוויץ מייזליש מטשערנוביץ מהדורה מוקדמת - טשערנאוויץ תרט"ו | 1855. עב דף. 3. ספר ליקוטי רמ"ל דברי תורה והנהגות מפי האדמו"ר רבי משה יהודא ליב מסאסוב זי"ע, נעתקו מעצם כתב יד קודשו - חסידות מהדורה ראשונה טשערנאוויץ תרט"ז | 1856. בסופו העתקת מכתב שכתב במוצאי שבת יב' מרחשוון תקנ"ו "לכהנים ולויים וישראלים" דברי הדרכה מרגשים על דרך השלום והענווה. לפי המפעל יח' דף, בעותק שלפנינו כ' דף! (סטפנסקי חסידות 293). 4. ספר מנחם ציון מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרימנוב. מהדורה מוקדמת - זיטאמיר תרי"ז | 1857. בדפוס ר' אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. עותק חסר - נ דף במקום נג במקור. 5. ספר אילה שלוחה "והוא כתב יד קודש על התורה מהרב הצדיק... מוהר"ר נפתלי מראפשיץ..." מהדורה שנייה - זיטאמיר תרל"ז | 1876. עותק חסר - 44 עמוד במקום 49 במקור. דף אחרון קרוע עם חסרון ומשוקם בחלקו. שערים נפרדים לכל ספר, כריכה ישנה שמורה ומנותקת, כתמים שונים, מצב כללי טוב. בכמה מקומות חותמת: "אברהם משה באב"ד גוראהומארא בוקוינא". ורישום שמו בכתב יד. בגב הכריכה מראי מקומות בכתב יד המציינים למקומות שונים בספרים שבכרך זה. רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם), בן רבי מנחם מנדל באב"ד מגורה הומורה, רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל. תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
$550
החל מ
$180

תן הצעה