Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 014

יקר המציאות: ככה נלחמו במגפות לפני קום המדינה... בקבוק יין ברזל חינה ראשון - משקה מחלים

יקר המציאות ונדיר במיוחד, בקבוק מקורי של יין "ברזל חינה ראשון - משקה מחלים, מחזק את כוחותיו החיוניים של האדם, אף מעבד הוא את משחק השרירים ואת אוצרות הכח בכל תפקידיו, כל רופאי העולם מיעצים להשתמש בו. כמות: שני כוסות קטנות לפני כל ארוחה". יין מיתולוגי שנחשב בזמנו כפתרון למגיפת הכולירע שהשתוללה בעולם בשנות ה-20. בקבוק מבוקש ע"י אספני היין והנוסטלגיה ברחבי העולם. בקבוק מקורי עם הטבעת זכוכית של שם היין בלועזית. תוית חסרה מעט. בקבוק מלא וסגור. חבק נייר מסביב לשעווה החותמת את הפקק.
Starting at
$5000

Make an offer