ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 111

יעקב טיראדא על תולדות יהודי הולנד - מהדורה ראשונה ווילנא תרמ"א | 1881

יעקב טיראדא, "ספור קורות יסוד המעלה לישוב היהודים הספרדים בהולאנדיא, בדרך הסיפור בלשון אשכנזית להחכם ד' פהיליפזאהן [יהודה לודוויג בן משה פיליפסון], על ידי ש.י.פ. [תרגום מאת שמואל יוסף פין מוילנא, מראשי המשכילים בעיר הו"ל את "פרחי צפון" בטאונה הראשון של תנועת ההשכלה בליטא וספרים נוספים על השכלה, היסטוריה ובלשנות] - מהדורה ראשונה בדפוס ש"י פין, ראזענקראנץ ושריפטזעטצער, וילנה תרמ"א | 1881. 144 עמ'. ספר היסטורי נדיר. דף השער מנותק. נקבי עש רבים. מצב כללי בינוני. כריכה קדמית מנותקת חלקית. כריכה בלויה.
החל מ
$50

תן הצעה