ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 039

חסידות נדיר! רב פנינים ושושנת העמקים - מהדורה ראשונה פרנקפורט דאודר תקמ"ב | 1782 מהספרים הראשונים שמזכירים את הבעש"ט בחייו

ספר רב פנינים, חידושים על התורה ומועדים, מאת רבי מאיר תאומים מלברטוב ולבוב, אביו של רבי יוסף תאומים "הפרי מגדים" שהביא לאור את ספרו זה של אביו וצירף אליהם את ספריו תיבת גמא, על התורה [לא נמצא בעותק שלפנינו] ושושנת העמקים על כללי הש"ס. בדף כט 2 מצטט המחבר קטע מאגרת ששלח רבי גרשון מקיטוב לגיסו הבעל שם טוב: "כי ראיתי כתב מארץ הקדושה מ"ש החסיד מוה"ר גרשון נ"י לגיסו המפורסם בעל שם טוב מו"ר ישראל נ"י, וז"ל, ואני בבואי לעה"ק ירושלים שמבונה בכל טוב נפלתי על אפי ובכיתי ואמרתי, את ירושלים נמשלת כאלמנה היאך לבשת בימי אלמנותיך בגדים נאים, הלואי שראיתי בחורבנך...". מהתואר נ"י שנכתב על הבעש"ט ניתן ללמוד שהמחבר רבי מאיר תאומים (נפטר תקל"ג) כתב את הדברים עוד בחיי חיותו של הבעל שם טוב, אך למרות שבנו הפמ"ג הדפיסו לאחר פטירת הבעש"ט הק' הוא לא שינה כמלא נימה מכתבי אביו. איזכור זה לבעש"ט הק' הוא ככל הנראה מהראשונים שנדפסו בשמו של הבעש"ט ומזכירים אותו בחייו - מהדורה ראשונה פרנקפורט דאודר תקמ"ב | 1782. סטפנסקי חסידות 532. [2], א-מד, [1], פב-קלו דף (דפים מד - פב הוא ספר תיבת גמא שחסר בעותק זה) שער נפרד לשושנת העמקים. שנים מתוך שלושת הספרים שנדפסו ונכרכו יחד. מעט נקבי עש, שפשופים וקפלים בפינות הדפים. 2 דפים מנותקים. קרעים ופגמים עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. פגמים בשער רב פנינים. ללא כריכה. מצב כללי טוב - בינוני. בהתייחסות לקשר של המחבר רבי מאיר תאומים מלברטוב ולבוב, אביו של רבי יוסף תאומים "הפרי מגדים" לבעל שם טוב הק' כתב רבי יצחק ווייס ממקודלבורג ווערבוי בספרו 'אלף כתב' (אות תנט): סיפר הרה"ק רבי ישכר דוב אבד"ק בעלז זצוק"ל, שאמו של בעל פרי מגדים ז"ל היתה אשתו השניה של הרבי ר' בער זצ"ל [המגיד הגדול ממעזריטש], ופעם אחת נסע הפרמ"ג לשם מצות כיבוד אם לבקר את אמו, וכאשר חזר משם שאלוהו בני החברייא שלו האיך היה לו שם, ואמר שנדמה על עצמו כגוי בין יהודים עכ"ד.
החל מ
$500

תן הצעה