ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 022

חמשה חומשי תורה – דרך סלולה, פיורדא תקס"א – תקס"ג. סט מפואר

חמשה חומשי תורה "דרך סלולה", עם פירוש רש"י, תרגום אונקלוס ותרגום אשכנזי, באור ותקון סופרים, הפטרות, חמש מגילות, תפלות לשבת. פיורדא, תקס"א - תקס"ג. שני שערים בראש כל כרך, הראשון מאוייר בדמויות משה ואהרן, כרובים ונשרים. שערים מיוחדים לסדר ההפטרות והתפלות. רשימות מנויים מפורטות מקהילת פיורדא וקהילות אחרות בגרמניה. סט שלם 5 כרכים. בראשית: (16) א - קעז, (1) קעט – רלו דף. שמות: [4] (חסר דף בסיום ההקדמה, וסדר התפלות נכרך בתחילת הספר), א-קנה, [1], קנז-ר, כו דף. ויקרא: (4) א - קמב, (1) קמד – קנח, כח דף. במדבר: (4) א - קיח, (1) קכ – קמ, יח, דף. דברים: (4) א - קה, (1), קז – קעו, כ, דף. סט מרשים ויפה, במצב טוב, כריכות חדשות מפוארות עם כיתוב מוזהב, חלק מהדפים ירוקים, בחלק בראשית בדפים הראשונים כתמים ובלאי בשוליים, בחלק שמות פגעי עש במספר דפים. בחלק מהכרכים חותמת בעלות של "חברא קדישא מק"ק פאריש". בחלק ויקרא חתימת בעלות עתיקה בשער בכתב יד אשכנזי "קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני משה ב"ר משלם...".
$500
החל מ
$500

תן הצעה