ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 052

ספר חידושי אגדות מהרש"א. מהדורה ראשונה בחיי המהרש"א. הגהות בכתב-יד. לובלין, שפ"ז-שצ"ב | 1627-1632. נדיר

חידושי אגדות מהרש"א, כל הש"ס בכרך אחד. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המהרש"א. לובלין, שפ"ז-שצ"ב [1631-1627]. מספור דפים שונה מתוכן הספר בטופס של הספריה הלאומית. מאת רבינו שמואל אליעזר הלוי אידלש. המהרש"א בכתבו את פירושו על הש"ס כתב את חידושי הלכות ואגדות בנפרד. ואח"כ התחרט על כך כפי אשר הוא כותב בהקדמתו לחידושי הלכות: "ע"כ תהיתי על הראשונות שחלקתי חבור הזה לב' חלקים דהיינו חלק אחד מחידושי אגדות...אבל לי לא היה אפשר בחזרה לחברו שוב חבור אחד מפני הטורח". ולהשלים רצון צדיק איחדו במהדורות מאוחרות יותר [מדפיסי ק"ק מיץ] את שני החיבורים לחיבור אחד. בעמוד האחרון קולופון: "הוגה בעיון נמרץ ע"י האלוף... אחיו של הגאון המחבר זה הספר יצ"ו". | רבי שמואל אליעזר הלוי אידלש - מהרש"א [שט"ו-שצ"ב, 1631- 1555], גדול חכמי דורו. צאצא למשפחת קלונימוס, שייחוסה מגיע עד דוד המלך. חותנתו אידל החזיקה את ישיבתו בפוזנן כ-20 שנה ומכאן שמו "אידלש". בקרב החסידים ידועה אמרתו של הבעש"ט שאילו העולם היה יודע את עוצם גדולתו של המהרש"א היו מלחכים את העפר שעל קברו. היו מהחסידים הראשונים שבעקבות דברי הבעש"ט אכן ביצעו זאת הלכה למעשה וליחכו את עפר קברו. | הערות ארוכות בכתב-יד בתחילת מסכת מגילה ובמסכת סוכה. רישומי בעלים. כריכת עץ ועור מקורית שמורה יחסית עם שרידי אבזמי סגירה. סימני עש. ללא דף שער. דף א' חסר. | מז, צ, קכה, מד דף. 30 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
$3800
החל מ
$200

תן הצעה