ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 021

חומש "היכל הברכה" 5 חלקים – סט שלם, צילום דפוס הראשון לעמברג תרכ"ו. מהדורה ממוספרת ניו יורק תשל"ג - ספר סגולה.

חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ופירש"י, בעל הטורים, תולדות אהרן, ונוסף לזה מסורה גדולה וקטנה עם פירוש מנורת שלמה מאת הרב אורי שרגא פיבוש בן שלמה זלמן, ספר 'משכיל לדוד' על פירוש רש"י מאת רבי דוד פארדו, עם ספר אוצר החיים על תרי"ג מצות. ספר 'היכל הברכה' באור על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט מאת מוהר"ר יצחק יהודה יחיאל ספרין האדמו"ר מקאמרנא. בראשית – דברים. 5 חלקים, צילום המהדורה הראשונה, עם השערים הצבעוניים, מהדורה שהוצאה לאור בניו יורק תשל"ג. מהדורה ממוספרת: העותקים שלפנינו מס' 204. ספרי חומש 'היכל ברכה' התקבלו כספר סגולה. מצב מצוין.
החל מ
$250

תן הצעה