ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 113

חדושי הרשב"א עותק מיוחס עם הגהות בכתב ידם של הגאון רבי חיים ברלין ורבי שלמה מדובנא

חדושי הרשב"א על מסכתות: גיטין, חולין ובבא בתרא. שערים נפרדים לכל אחת מן המסכתות. דפוס נתנאל פואה, אמשטרדם, תע"ה [1715]. עותק מיוחס שהיה שייך לשני גדולי ישראל: הגאון רבי חיים ברלין ורבי שלמה מדובנא, ושניהם רשמו את הגהותיהם בכתב ידם בשולי הדפים. בעמוד האחרון חותמת בעלות של רבי חיים ברלין. ובשערי מסכתות חולין ובבא בתרא רישומי בעלות בכתב ידו הרהוט של רבי שלמה מדובנא. ההגהות במסכת בבא בתרא דפים: ג 2, ו-ד 1 מאת רבי שלמה מדובנא. ובסוף הכרך בקונטרס דינא דגרמי בדפים: נב 1, נב 2, נג 1, נג 2, נד 1 ו-נד 2 מאת רבי חיים ברלין. | הגאון רבי חיים ברלין [תקצ"ב-תרע"ג], ראש הישיבה המפורסמת ביותר בעולם, ישיבת וולוז'ין המכונה 'אם הישיבות', אב"ד ור"מ וולוז'ין, רבן של מוסקבה וירושלים. בן הנצי"ב מוולוזין.| רבי שלמה מדובנא [תצ"א-תקע"ג], תלמיד רבי שלמה מחעלמא בעל "מרכבת המשנה", קיבל הסכמות לספריו מאת: רבי חיים מוואלוזין ואחיו רבי זלמלה מוולאזין. היה מעורכי ה"ביאור" של מנדלסון לחומש בראשית, אך לאחר שגילה את פרצופו האמיתי נטש אותו. | כריכה ודפים ראשונים חסרים. כתמי זמן. נקבי עש. | סב; סב; נד דף. 25 ס"מ. מצב כללי: בינוני
$120
החל מ
$120

תן הצעה