ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 146

חדושי הרשב"א והרשב"ץ - לבוב, תקמ"ה | 1785. העותק של רבי בנימין ריבלין משקלוב בן דודו של הגאון מוילנא וגדול תלמידיו.

חדושי הרשב"א על מסכתות נדה ושבועות, שער נפרד לכל מסכת. וחדושי הרשב"ץ על נדה כרוכים יחדיו. דפוס חיים דוד הלוי, לבוב, תקמ"ה [1785]. העותק של רבי בנימין ריבלין משקלוב תלמיד הגר"א. בדף לב 1 מופיעה המילה "ריוועלין" [=ריבלין]. ובדף כז 1 "הרב מוהר"ר בנימין הרב מוהר"ר זלמן ז"ל ריוו.. משקלוב". | רבי בנימין זלמן ריבלין משקלוב [תפ"ח - תקע"ב], בן דודו ומגדולי תלמידיו של הגאון מוילנא. ייסד יחד עם רבי יהושע צייטלין את "ישיבת העילויים" בשקלוב. במעמד ייסוד הישיבה נכח הגאון מווילנה. פעילותו הרבה בהנעת מפעל עליית תלמידי הגר"א הקנתה לו את הכינוי "הסוכן הראשי של הגאון מווילנה" - "דער הויפט אגענט פון ווילנער גאון". בנו הוא רבי הלל ריבלין משקלוב בעל קול התור ומנהיג עליית תלמידי הגר"א. | נייר כהה, עבה ומשובח. חיזוקים בנייר דבק. שולים קצוצים. נקבי עש מעטים. כריכה חדשה. בשער הרשב"ע על מסכת נדה מופיעה בטעות המילה "שבועות". | לג; מד דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ
$300

תן הצעה