ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

חב"ד

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 177

סידור תורה אור ושער הכולל לאדמו"ר הזקן [חב"ד] - מהדורה ראשונה וילנא תרנ"ו | 1896 העותק של אבי הגאון רבי משולם ראטה ונכדו הרב יצחק מאיר האיתן

סדר תפילה עם תורה אור ועם שער הכולל על פי נוסח האר"י ז"ל, תוצאה חדשה ומתוקנת. ...עם כל הדינים והמנהגים כאשר יסד והכריע אדמו"ר... רבי שניאור זלמן זצ"ל מק"ק לאדי, בעל השו"ע [שולחן ערוך הרב] והתניא. תפילות לכל מעגל השנה, לימות החול, למועדים ולימים נוראים, ע"פ נוסח האר"י. עם הגדה של פסח, חיבור שער הכולל, מעבר יבוק ודינים ומנהגים - מהדורה ראשונה דפוס האלמנה והאחים ראם ווילנא תרנ"ו | 1896. סידור זה סודר על ידי הרב אברהם דוד לבוט ונחלק לשני חלקים בשערים נפרדים: החלק הראשון כולל רק את מה שנדפס בסידורים הראשונים שנדפסו בחיי אדמו"ר הזקן, וכן תוקנו בו רוב טעויות הדפוס שבמהדורות הקודמות, עם הוספה של ציוני מקורות לפסוקי התנ"ך ומאמרי חז"ל, ולכן קרא לו 'סידור תורה אור'. בדף ע"ב תפילה לשלום הקיסר. החלק השני הינו תוספת שלא הייתה בסידורים הראשונים. בפתח הסידור הסכמת כ"ק מהרי"ל מיאנוביץ אחיו של בעל התניא. שני שערים לחלק ראשון ושער נפרד לחלק השני. קפח; מט, מט-צו, עז דף. 20 ס"מ. סימני שימוש, כתמים וקרעים קלים בעיקר בקצוות הדפים, הדבקה באחד הדפים. נכרך מחדש בכריכת בד עם שדרת עור מוטבעת. מצב כללי טוב. חתימת בעלות: "שמעון ראטה" - אביו של הגאון רבי משולם ראטה וחותמות של נכדו הרב יצחק מאיר האיתן שהיה הראשון שכיהן כרב אזורי בשומרון, ניהל את עזבונו של סבו רבי משולם והוציא לאור מכתביו.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $180
פריט מס' : 178

סידור מיניאטורי זכרון ירושלם נוסח האר"י [חב"ד] - ירושלים תרנ"ט | 1899 גליונות רחבים בכריכת עור חדשה מפוארת

סידור מיניאטורי "זיכרון ירושלים, סדר תפילות לכל השנה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, אשר הפליא לעשות כ"ק אדמו"ר הגדול כו' מו"ה שניאור זלמן מלאדי זי"ע בעל השו"ע והתניא [חב"ד]. נערך לתועלת עוברי דרכים בדפוס והוצאת הרי"ד פרומקין נ"י בעה"ק ירושלם תרנ"ט [1899]". סידור מעניין שנדפס בלי ניקוד. תמד עמ'. גליונות רחבים שלא נחתכו בדפוס. נכרך מחדש בכריכת עור חדשה מפוארת.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 179

ליקוטי אמרים תניא מהדורת אב שעל פיה נדפסו כל המהדורות עד היום - ווילנא תר"ס | 1900

"מהדורת אב" של ספר התניא לרבי שניאור זלמן מלאדי. לקוטי אמרים, עם אגרת התשובה ואגרת הקודש. "בתוצאה חדשה ומתקנת" - מהדורה זו הוגהה לראשונה מזה שנים רבות ומהדורות רבות שקדמו לה, על פי כתבי יד שונים עם תוספות והשלמות חשובות, אשר בעקבותיהם סמכו אדמו"רי חב"ד את ידיהם על מהדורה זו והחשיבוה "למהדורת אב", כזו שעל פיה יש להדפיס את ספר התניא עד ימינו אנו ברבבות המהדורות שיצאו מאז לאור בכל קצוות תבל ומהוות בעצם דפוס צילום למהדורה זו שלפנינו - דפוס האלמנה והאחים ראם ווילנא תר"ס | 1900. שני שערים. [2] ב-קסג דף. שוליים רחבים. כתמים וקרעים קלים בעיקר בשוליים. כריכת עור מפוארת חדשה מוטבעת. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $200
פריט מס' : 180

מקבץ חוברות חב"ד חלקן נדירות מתקופתו של הרבי הריי"צ תרצ"ד והלאה

1. לקוטי דיבורים [לקוט ו'] משיחותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש [הרבי הריי"צ זי"ע] ביום אחרון של פסח תרצ"ד. מרשימותיו של אחד השומעים - ווארשא בית הדפוס קדימה. 2. לקוטי דיבורים [לקוט ח'] משיחותיו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש [הרבי הריי"צ זי"ע] בשמיני עצרת ושמחת תורה תרצ"ה. מרשימותיו של אחד השומעים - ווארשא ע"י "ועד להדפסת דא"ח". 3. חוברת ביידיש, די רייד [השיחה] פון כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש [הרבי הריי"צ זי"ע] אויף דער אסיפה פון אגודת חב"ד [באסיפת אגודת חב"ד] ח"י אלול תש"א - ברוקלין ניו יורק ע"י אגודת חסידי חב"ד העולמית. 4. גליון "הקריאה והקדושה" גליון 44 ראש חודש ניסן תש"ד. בטאון חסידי חב"ד שיצאה לאור ע"י אגודת חסידי חב"ד בניו יורק. 5. מס' גליונות (חלקם לא שלמים) מתוך "קובץ ליובאוויטש" שניה ראשוה ושניה תש"ד - תש"ה. 6. קונטרס עץ החיים לאדמו"ר הרש"ב מרשימותיו של הרבי הריי"צ - מהדורה שניה תשל"ג. מצבים משתנים, כתמים וקרעים שונים. רובם במצב טוב. מספר פריטים במצב בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 181

בקבוק זכוכית עם מים שהתברכו ע"י הרבי מחב"ד

בקבוק זכוכית עם מים שהתברכו ע"י הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, על הבקבוק תווית עם תמונתו של הרבי וכיתוב באיטלקית: L'acqua miracolosa - Che vi portera la salut e salvezza [מים מופלאים, שיביאו לך רפואה וישועה]. במקור חילקו את הבקבוק עם חוברת צבעונית עם הסברים על שבע מצוות בני נח וחשיבות קיומם, ודברים אודות הרבי ומקור המים בבקבוק. בהוצאת בית חב"ד פתח-תקוה. גובה הבקבוק: 21 ס"מ. הבקבוק מלא לגמרי, עם חבק ניילון צמוד. לא נפתח. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 182

2 שטרות של דולר שניתנו ע"י הרבי לאחד מצאצאי בעל התניא

2 שטרות של 1 דולר ארה"ב, אשר ניתנו מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד, רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, אשר ניתנו להרה"ח ר' אליהו יוסף גלבשטיין ז"ל, שהיה מצאצאי 'בעל התניא'. על דולר אחד נכתב: "בס"ד, גלבשטין, אליהו יוסף יחי' בן רעכל זיסל תחי', יום שישי כ"ז אלול התשמ"ח מידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר שליט"א" על הדולר השני נכתב: "בס"ד, כ"ו אלול התשמ"ח, מידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר שליט"א, אחרי שהיה בציון הריי"ץ (יוסף קיבל הדולר ע"י שליח)". 2 שטרות, סימני קיפול ורישום בעט. מצב כללי טוב מאד. הרה"ח ר' אליהו יוסף גלבשטיין (ספר הצאצאים 1270), בן הרה"ח ר' אברהם הלל גלבשטיין (ס"ה 720) ואמו מרת רעכל זיסל (ס"ה 665) בתו של הרה"ח ר' יהודה לייב סלונים. דור שישי למייסד חסידות חב"ד - ליובאוויטש רבי שניאור זלמן מלאדי 'בעל התניא' ומנכדיו של רבי הלל משה מעשל גלבשטיין זצ"ל [מצאצי השל"ה הקודש, מחסידיו של 'הצמח צדק', הרבי מקוצק והחידושי הרי"ם מגור, מגדולי צדיקי ירושלים אליה עלה מפולין אחר פטירתו רבו החידושי הרי"ם].
הפריט נמכר ב $600 החל מ $400
פריט מס' : 183

"ותבוא עליו ברכה" מכתב בחתימת יד קדשו של הרבי על נייר מכתבים של "מחנה ישראל" - נדיר!

מכתב בחתימת יד קדשו של הרבי מחב"ד רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, נדיר ומעניין מכיוון שלא נכתב על נייר מכתבים רשמי של הרבי כמו רוב המכתבים אלא על נייר מכתבים רשמי של "מחנה ישראל" [ראה להלן] והרבי חותם את שמו במקום המיועד לחתימה רשמית של מחנה ישראל ללא אזכור שמו של הרבי. במכתב הרבי מביע את תודתו בשם חברת "משניות בעל פה", "בעד השתדלותו ועזרתו החשובה... ותבוא עליו ברכה". לצערנו חלקו הימני העליון של המכתב חסר ולכן אין אנו יודעים את התאריך בו נשלח מכתב זה. בחתימת המכתב סיים הרבי "בברכת, לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה " עם חתימת יד קדשו ומתחתיו "מחנה ישראל". קרע ימני עליון חסר, סימני קיפול וקרעים שונים ששוקמו. מצב כללי טוב. ארגון "מחנה ישראל" הוקם על ידי הרבי הריי"צ בחודש סיון תש"א. בראש הארגון עמד הרבי הריי"צ וחתנו רבי מנחם מענדל - הרבי האחרון כיהן כיו"ר ועד הפועל של הארגון. מטרות הארגון הם להשפיע, על ידי הנהגה של חבריה ומעשיהם, על חיזוק היהדות וקיום התורה והמצוות המעשיות, ולעורר לבבות בני ישראל ולקרבם לתשובה תורה ומעשים טובים. לפרסם האמת אשר "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה שלמה על ידי משיח צדקנו". בארגון אין תשלום דמי חבר מכל מי שרוצה להמנות כחבר בארגון, כל יהודי שומר תורה ומצוות יכול להרשם בתור חבר ל'מחנה ישראל', ומעשיו בפועל, בהנהגתו הפרטית ובהשפעתו על זולתו, הם מס החברות היחידי הנדרש ממנו. בין הפעולות השונות של הארגון ניתן למנות את חברת משניות בעל פה אליה מתייחס הרבי במכתבו שלפנינו ולפיה ששת סדרי המשנה נחלקו בין החברים על פי הגורל (ארבעה פרקים בערך לכל אחד), כך כל הש"ס נלמד ונשנה בעל פה במשך השנה. כוונת המפעל הזה, שנוסד בהצעתו של אדמו"ר הריי"צ, היא "לטהר האויר" על ידי אמירת וחזרת משניות בבית ובחוץ, ברחוב, בחנות, בסבוויי ובכל מקום נקי, ויש בזה סוד גדול "להקל חבלי משיח ולקרב פעמי משיח צדקנו בחסד וברחמים".
הפריט נמכר ב $800 החל מ $350
פריט מס' : 184

מכתב מהרבי עם ברכת מזל טוב להולדת הנכדה ולנחת יהודית וחסידית מתוך הרחבה - טבת תשי"ג

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד, מענה עם ברכת מזל טוב להולדת הנכדה מלווה בברכותיו של הרבי: "שהורי' שיחיו יגדלו אותם עם שאר ילידיהם שיחיו, לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה... מכולם רוב נחת, אידישן נחת חסידישן נחת [נחת יהודית, נחת חסידית]". ובחתימת יד קדשו מט"ו טבת תשי"ג. לאחר החתימה תוספת מוקלדת: "לפלא שאינו מזכיר מאומהע"ד עניני חב"ד... ואגו"ח [אגודת חב"ד], המצערים אותי במאד [!]...". הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $350
פריט מס' : 185

מכתב ארוך עם התייחסות הרבי לעניין מחלוקת פנימית בחב"ד "כי השלום ביניהם גדול מהכל" ודאגת הרבי לבניית מקווה בקיבוץ - אייר תשט"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם התייחסות הרבי למחלוקת פנימית בחב"ד, "כי השלום ביניהם גדול מהכל" ודאגתו של הרבי לבניית מקווה בקיבוץ מפלסים, במכתב מפנה הרבי את הרב יודאסין למרכז הארצי לטהרת המשפחה בשליחותו ומבקש עדכון על ההקדמות, ובחתימת יד קדשו מי"ט אייר תשט"ז. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $350
פריט מס' : 186

מכתב מהרבי אודות רפואה וגם מה התרופה הכי מועילה למצב רוח עצבני - ט' מרחשוון תשי"ח

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד, מענה בעניינים רפואיים, עם השלמות ותיקונים שונים בכתב יד קדשו. הרבי מציין במכתב שפעולות והשתתפות בעניינים ציבוריים הם "מהתרופות הכי מועילות למצב רוח עצבני וכו'". ובחתימת יד קדשו מט' מר חשוון תשי"ח. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $350
פריט מס' : 187

מכתב עם ברכת הרבי לשנה טובה עם תוספות בכתב יד קדשו - ימי הסליחות תש"כ 'שנת ה-200 לפטירת הבעש"ט'

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים לשנה טובה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד בתוספות של מס' מילים בכתב יד קדשו: "מכ' [מכתביו] נתקבלו", "לבשו"ט [לבשורות טובות]". ובחתימת יד קדשו מימי הסליחות ה'תש"כ "שנת המאתים להסתלקות הבעל שם טוב ז"ל". הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $350
פריט מס' : 188

מכתב עם ברכת הרבי לשנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה עם תוספות בכתב יד קדשו - ימי הסליחות תשי"ט

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים לשנה טובה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד בתוספות של מס' מילים בכתב יד קדשו: "מכ' ]מכתבו] נתקבל", "לבשו"ט [לבשורות טובות] בכלל ובפרט". ובחתימת יד קדשו מימי הסליחות ה'תשי"ט. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $350
פריט מס' : 189

מכתב מהרבי עם התייחסות על הצער שנגרם לו על הפסקת שיתוף הפעולה בין אגודת חסידי חב"ד לצעירי אגודת חב"ד בארץ - ד' שבט תש"כ

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, בו מביע הרבי את צערו על הפסקת איזה שהם פעולות "וביחוד בשיתוף הפעולות דאגו"ח [אגודת חסידי חב"ד] וצעירי אגו"ח...". עם תיקונים קלים בכתב ידו ובחתימת יד קדשו מד' שבט תש"כ. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $350
פריט מס' : 190

מכתב מהרבי עם ברכה ליום הולדת "שנת הצלחה... מתוך הרחבה" ותוספת בכתב ידו: "לבשורות טובות בכלל ובפרט" - אדר תש"כ

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם ברכת הרבי לרגל יום ההולדת "שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה", תוספת בכתב יד: "לבשו"ט [לבשורות טובות] בכלל ובפרט" ובחתימת יד קדשו מח"י אדר תש"כ. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $750 החל מ $350
פריט מס' : 191

מכתב עם ברכת הרבי לשנה טובה ורפואה עם תוספות בכתב יד קדשו - ימי הסליחות תשכ"א

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים לשנה טובה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד בתוספות של מס' מילים בכתב יד קדשו: "מכ' [מכתביו] נתקבלו", "לבשו"ט [לבשורות טובות] בכלל ובפרט". ובחתימת יד קדשו מימי הסליחות ה'תשכ"א. לאחר חתימת הרבי תוספת מוקלדת: "הרי התורה נתנה רשות (שבמילא זהו גם כח) לרופא לרפאות. ומובן שצריך לפנות לרופא שיטפל ויעשה (ויפעול). הסוגריים במקור. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $350
פריט מס' : 192

מכתב מהרבי עם תוספת בכתב יד לשאול דעת שני רופאים מומחים "וה' יצליח, בברכה לרפואה ולאורך ימים ושנים טובות" בתוספת דברי תורה לרגל הילולת הרבי הריי"צ - שבט תשכ"ו

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מענה למכתב "ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו...", הרבי מתייחס ליום ההילולא הרבי הריי"צ ומוסיף בשולי המכתב דברי תורה. הרבי הוסיף בכתב יד קדשו: "לשאלתו בבריאות - כדעת שני רופאים מומחים, וה' יצליח", בברכה "לרפואה ולאויוש"ט [ולאורך ימים ושנים טובות" ובחתימת יד קדשו מכ"א שבט תשכ"ו. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $350
פריט מס' : 193

מכתב עם הוראת הרבי "טראכט גוט וועט זיין גוט" ואיחול לחג שמח ו"פסק דין" מהרבי - י"ג תשרי תשכ"א

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד עם תוכן מעניין, ברכת הרבי שיזכירו בעת רצון על הציון והרבי מוסיף: "והוראות רבותינו נשיאינו ודבריהם קיימים לעד "טראכט גוט וועט זיין גוט", ויוכל לבשר טוב... להפיץ תורה בכל מקום שידו מגעת והרי לכ"ז [לכל זה] זקוקים לגוף בריא ושלם שמדרכי השם הוא". ובחתימת יד קדשו מי"ג תשרי ה'תשכ"א. הוספה מעניינת מוקלדת לאחר החתימה: "ז"ע [זה עתה] נתקבל מכתבו השני - מבש"ט [מבשר טוב] בהנ"ל. ופס"ד רז"ל [ופסק דין(!) רבותינו זכרונם לברכה] שכל שמטיבין לו ה"ז [הרי זה] לאויוש"ט [לאורך ימים ושנים טובות] (ב"ב יב, ב')". הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $350
פריט מס' : 194

מכתב מהרבי ביידיש עם חיזוק שהקב"ה נותן כח לעשות רצונו - י"ג תשרי תשכ"א

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד, בשפת היידיש עם דברי חיזוק ועידוד שכל דבר שנצטוונו לעשות בכוח התורה הקדושה, הקב"ה נותן לנו את הכח בשביל להשלים את המשימה. בברכת הרבי לטוב "בטוב הנראה והנגלה" וכתיבה וחתימה טובה. ובחתימת יד קדשו מכ"ד אלול ה'תשי"ח. המכתב פגום עם 2 חורים בגוף הטקסט. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבלת המכתב: הרבנית חיה בתיה אשת הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $350
פריט מס' : 195

מכתב עם ברכת הרבי לשנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה עם תוספת בכתב יד קדשו - ימי הסליחות תשכ"ב

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים לשנה טובה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד בתוספת 2 מילים בכתב יד קדשו: "מכ' [מכתבו] נתקבל". ובחתימת יד קדשו מימי הסליחות ה'תשכ"ב. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $350
פריט מס' : 196

מכתב מהרבי עם ברכה ליום הולדת "שנת הצלחה" ותוספת בכתב ידו: "הצלחה בפעולותיו בהפצת המעינות ובכלל" - אדר תשכ"ד

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם ברכת הרבי לרגל יום ההולדת "שתהי' שנת הצלחה אצלו הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה", תוספת בכתב יד: "הצלחה בפעולותיו בהפצת המעינות ובכלל" ובחתימת יד קדשו מב' דר"ח אדר תשכ"ד. בתוספת מוקלדת עם דברי תורה מהרבי. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $350
פריט מס' : 197

מכתב ארוך עם עידוד להדפסת ספר משולב בדברי תורה מהרבי עם ברכה בכתב ידו: "לרפואה ולבשורות טובות בכל העניינים" - אדר תשכ"ז

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם התייחסות הרבי לחודש העיבור, הרבי מציין שחודש אדר הראשון "הוא הוא חודש העיבור וההוספה...", הרבי מוסיף בכתב ידו במענה לשליחת דפי הכנה להדפסת ספר ומעודד את הוצאתו לאור: ז"ע [זה עתה] נתקבלו עלי ההגהה כו'. וכמובן כדאי להו"ל [להוציא לאור] וה' יצליח, בברכה לרפואה ולבשו"ט בכה"ע [ולבשורות טובות בכל העניינים]" ובחתימת יד קדשו מז' אדר א' תשכ"ז. בתוספת מוקלדת עם דברי תורה מהרבי. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $350
פריט מס' : 198

מכתב ארוך עם התייחסות הרבי להילולת האדמו"ר הזקן והרבי הריי"צ עם תוספת בכתב יד קדשו בברכת "הצלחה ולבשורות טובות" - טבת תשכ"ח

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם התייחסות הרבי ליום ההילולא של האדמו"ר הזקן ועל חשיבות הלימוד של תורתו הקדושה. הרבי מציין בסוף המכתב תוספת מעניינת "מסיבה נתעכב המכתב עד העשירי בשבט... הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר - ערב שבת קודש אחרי חצות היום". בתוספת בכתב יד קדשו של הרבי: בברכת "הצלחה ולבשו"ט [ולבשורות טובות]", ובחתימת יד קדשו מיום כ"ד טבת ה'תשכ"ח. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $350
פריט מס' : 199

מכתב ארוך בן 2 עמודים מלאים עם התייחסות הרבי ל"מבצעים" והברכות שמגיעות מהם, עם תוספות בכתב יד קדשו - תמוז תשל"ה

מכתב מוקלד במכונת כתיבה, עם התייחסות הרבי לימי יב-יג תמוז "גאולה ע"י ובאופן דפועל ישועות בקרב הארץ", בהמשך מתייחס הרבי לחשיבות ה"מבצעים" שתיקן ומפרט על כל אחד מהם את חשיבותו וסגולתו. בתוספת הלכתית בכתב יד קדשו: "לכאורה, מכמה טעמים כדאי שהאם תדה"נ [תדליק הנרות] לאחרי הבנות", הרבי מסיים בברכות בכתב יד: "בת"ח [בתשואות חן] על הבשו"ט [הבשורות טובות] במבצע נש"ק [נרות שבת קודש] וכו' ובברכה להצלחה בכהנ"ל", ובחתימת יד קדשו מימים הסמוכים ליב-יג תמוז ה'תשל"ה. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $350
פריט מס' : 200

מכתב עם ברכת הרבי לשנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה עם תוספות בכתב יד קדשו - ימי אלול תשמ"א

מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם איחולים לשנה טובה, על נייר מכתבים רשמי של הרבי מחב"ד בתוספות של מס' מילים בכתב יד קדשו: "וזג' תי' [וזוגתו תחיה]", "לאויוש"ט [לאורך ימים ושנים טובות]". ובחתימת יד קדשו מימי אלול ה'תשמ"א. הרבי מחב"ד - האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש זצ"ל - הנשיא השביעי בשושלת חב"ד (י"א בניסן תרס"ב - ג' בתמוז תשנ"ד | 18/04/1902 - 12/06/1994). מקבל המכתב: הרב אלכסנדר סנדר יודאסין - מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. נולד בבלארוס ולמד בבחרותו בישיבת 'תומכי תמימים' ליובאוויטש אצל הרבי הרש"ב, לאחר מלחמת העולם הראשונה הקים סניף של תומכי תמימים בעיר חרסון באוקראינה וקיבל הסמכה לרבנות מהרב דוד צבי חן. המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון - אביו של הרבי האחרון מחב"ד היה המסדר קידושין בחופתו. היה בקשרי אדוקים עם הרבי הריי"צ והוא נאסר מס' פעמים על ידי הסובייטים בשל פעילותו בשליחותו. בשנת תרצ"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל אביב שם מונה מאוחר יותר לרבה של קהילת חב"ד ביפו אותה מילא במשך קרוב ליובל שנים. היה בקשרי מכתבים הדוקים עם הרבי הרמ"מ מחב"ד. בעל מחבר: "תומכי תמימים" - על הש"ס, ו"הלקח והלבוב" - פירוש על ספר התניא. נפטר ביום ח' בכסלו תשמ"ג.
הפריט נמכר ב $950 החל מ $350