Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 222

"והנני חותם ברכה" מכתב בכתב יד קודשו של מרן החזון איש זצ"ל

מכתב בכתב ידו וחתימתו של מרן רבינו אברהם ישעיהו קרליץ המוכר על שם ספריו ה'חזון איש' זיע"א. המכתב מכיל שורה אחת מסוגנן כדרכו: "שלו' זה כבר שלחתי על ידך שש לא"י ובקשתי לשלוח לי קבלה בכתב, ועדיין לא הגיעני והנני חותם ברכה הדוש"ת [הדורש שלומך תמיד] אי"ש [אברהם ישעיהו קרליץ]" מידות: 20X9 ס"מ. נקבי תיוק, סימן קיפול, מצב כללי טוב.
Starting at
$2000

Make an offer