Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 180

העותק של רבי אברהם ארלנגר מלוצרן: אהל יעקב על דברים - מהדורה ראשונה קניגסברג? - תרי"ט | 1859

ספר אהל יעקב על ספר דברים להמגיד מדובנא, תרי"ט | 1859. הסכמות חשובות מרבי יוסף שאול נתנזון, רבי יואל אשכנזי, ועוד, נדפס ככל הנראה בקניגסברג - מהדורה ראשונה על חלק דברים תרי"ט |1859. [4],צב, דף. ללא שדרה, כריכה קדמית מנותקת ברובה, כתמים, מצב כללי טוב. בפורזץ חותמת בעלות חשובה בלועזית: "(ABRAHAM ERLANGER LUCERNE (Suisse" ראה להלן. רבי אברהם ארלנגר (תרי"ג – תרצ"ב). מראשי היהדות האורתודוקסית בשווייץ במאה ה-19, וראש הקהילה היהודית בלוצרן. אבי משפחת ארלנגר בשווייץ ובישראל, שהעמידה רבנים ואישי ציבור רבים. למעשה הקים הוא את חיי התורה והדת בעיר, ומדי בואו למקום בשנת תרכ"ז הקים מקווה מכיסו הפרטי, ביתו היה פתוח לכל ואירח אנשים מכל הגוונים, סטודנטים וחיילים, אישים רבי מעלה כמו הברון רוטשילד, ואף רבנים כמו ה'כתב סופר', בהיותו איש חסד גייס כספים למען בית החולים שערי צדק בירושלים, נישא לברטה הרץ, בת למשפחה יהודית ידועה מהעיר האל. עוד לפני שנולדו להם ילדים משלהם, אימצו בני הזוג ארלנגר ילד יתום. במהלך השנים נולדו לבני הזוג ארלנגר 15 ילדים, לרגל יום הולדתו השבעים הוכתר בתואר "מורנו" על ידי רבני גרמניה, הונגריה ורומניה, לאות הוקרה על פועלו.
Starting at
$50

Make an offer