ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 022

היכל הקודש – אמשטרדם, תי"ג | 1653. חתימה רבנית מזרחית. נדיר

היכל הקדש - ספר קבלה קדמון. "לבאר סדר תפלות כל השנה וסודן וכוונתן ומה שתלוי בהם משאר המצות", מאת רבי משה בן מימון אלבאז. בדפוס עמנואל בנבנשתי, אמשטרדם, [תי"ג - 1653]. נדיר. בדף השער חתימה רבנית מזרחית מצוירת "אני הצעיר יו"ט...". אחרי ההקדמה רישומי בעלות נוספים. | יהדות מרוקו זכתה להתברך במספר רב של מקובלים שהאירו את העולם בתורתם. באזור הדרום בתארודאנת הייתה קבוצת מקובלים שבראשם עמד מחבר הספר שלפנינו, רבי משה בר מימון אלבאז, אשר חי בתקופת האר"י ז"ל לפני כ-450 שנה, והעמיד תלמידים רבים. מוכרים לנו שני ענקי הרוח המקובלים, רבי יעקב איפרגאן מחבר הספר "הפרח שושן" ורבי יוסף הכהן בעל "גינות ביתן". הספר "היכל הקודש" שלפנינו, התפרסם על ידי רבי יעקב ששפורטאש, והודפס עם הגהות רבי יהודה אסבעוני, מחכמי סאלי, שהביא את דברי האר"י ז"ל כי החלה להתפשט בעולם תורת האר"י, ולא הייתה ידועה למחבר "היכל הקודש", על כן הקפיד רבי יעקב ששפורטאש להכניס בתוך הספר את דעתו של האר"י ז"ל. | כריכה חדשה. שיקום מקצועי לדף השער. | ז, [1], עו דף, 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
$350
החל מ
$350

תן הצעה