ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 183

הגהות ארוכות בהלכה בכתב ידו של רבי יהושע מנדל ארנברג על סט שלם של משנה ברורה שנדפס במהלך השואה - גרוסוורדיין תש"ב | 1942

סט שלם של ששת חלקי ספר משנה ברורה לרבינו ישראל מאיר הכהן מראדין 'החפץ חיים', מהדורה שנדפסה תוך כדי מלחמת העולם השנייה בתוספת הסכמות של רבי יהודה סג"ל רוזנר מסעקלהיד ורבי מרדכי בריסק מטאשנאד - גרוסוורדיין תש"ב | 1942. כריכות מקוריות מנותקות ללא שדרות. קרעים, דפים מנותקים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני טוב. בחלק מן הכרכים הערות רבות, ארוכות ומשמעותיות בהלכה בכתב ידו של רבי יהושע מענדל ארנברג אשר הרבי מבעלזא רבי אהרן רוקח כינה 'הרב שלי'. חותמות בעלות של חתנו של הרב ארנברג הרב אברהם חנוך אברמוביץ בנו של ח"כ הרב יהודה מאיר אברמוביץ מאגודת ישראל. רבי יהושע מנחם מנדל אהרנברג בעל ה'ראשי בשמים' (תרס"ה - תשל"ו) בן רבי יצחק אריה ליב. מחסידי בעלזא, ומחכמי קראקא, חתנו של רבי דוד בירנבוים. חיבורו 'ראשי בשמים' על הרוקח אמנם נדפס בקראקא אך לא הופץ. בשנת תש"ה עלה לארץ ונשלח כרב למחנות בקפריסין. בתש"י מונה לראב"ד ביפו. הוציא לאור את 'דבר הישועה' ספור הצלת המשפחה בשואה - בני ברק תשנ"ד. פרסם מאמרים ב'הלבנון' - גורליץ תרפ"ח, 'קול תורה' - ירושלים תר"ץ-תש"ז.
החל מ
$150

תן הצעה