Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 134

הגדה של פסח אוסטריה 1930 עם ציור הראשונים

הגדה מצויירת צבעונית. במעשה התנאים שהיו מסובין בבני ברק, תיאר הצייר במכחולו את התנאים בדיוקן ה'ראשונים'. כן ניתן לראות את רש"י והרא"ש הרי"ף והרמב"ם.. ציורי עשרת המכות ועוד מנושאי ההגדה בצבע מלא. וינה 1930. [8], סד עמוד, 64 עמוד. קרעים קלים, כריכה מקורית בלוייה, מצב כללי טוב.
Starting at
$50

Make an offer