ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

דפוסים משנות הר' והש'

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 007

ספר מכלל יופי - מהדורה ראשונה קושטא ש"ט | 1549

ספר מכלל יופי, פירושים ועיונים בעניני ניקוד ודקדוק, על התורה נביאים וכתובים מאת רבי שלמה אבן מלך - מהדורה ראשונה, דפוס משה בן אלעזר פרנס הרופא, קושטא, ש"ט | 1549. עם מספר הגהות, תיקונים ומספור הדפים בכתב יד. בשער חתימות בעלים מחוקות ורישום בעלות מעניין בפורזץ. לא נבדקו לעומק. [191] דף. כריכה ישנה בלויה. דף מנותק. נקבי עש והדבקות, בדפים האחרונים קרעים משוקמים מקצועית. מצב כללי טוב.
החל מ $1800
פריט מס' : 008

שולחן ערוך שנדפס בחיי המחבר עם הגהות בכתב יד - ויניציאה של"ד | 1574 כרך מיניאטורי בכריכת עור מקורית

"שלחן ערוך, לפני זקנים עם נערים, בכרך קטן למען ישאוהו בחיקם להגות בו בכל עת ובכל מקום כאשר יחנו או יסעו. חברו כמהר"ר יוסף קארו יזיי"א [יראה זרע יאריך ימים אמן]... נדפס בעיון רב עם תוספת באור המלות" חלק יורה דעה - מהדורה שלישית שנדפסה בחיי מרן המחבר רבינו יוסף קארו ונציה של"ד | 1574. כרך מיניאטורי [14 ס"מ] בכריכת עור מקורית מעוטרת, עם שרידי אבזמים. רעט, [1] דף. נקבי עש ופגמים שונים בכריכה. רישומי בעלות והגהות בכתב יד עתיק במספר מקומות בספר, לא נבדקו לעומק. נזקי עש, כתמים וקרעים שונים, במס' מקומות עם פגיעות קלות בטקסט. מצב כללי בינוני - טוב.
הפריט נמכר ב $1300 החל מ $300
פריט מס' : 009

נביאים אחרונים עם תרגום ומפרשים באזיליאה [באזל] שע"ט | 1619

ספר נביאים אחרונים, הכולל בתוכו גם תרגום ומסורה ופירושיהם של רש"י, רד"ק ואבן עזרא - באזל שע"ט | 1619. [1], תמב-תרצה, תקיא-תקכ [נכרכו בטעות בסוף במקום במקומם], תרצו-תשה דף. 41 ס"מ. כריכת עץ עם חיפוי עור עתיקה ומפוארת עם הטבעת עיטורים נאים, ללא אבזמים עם נקבי עש ופגמים שונים. בספר נקבי עש, כתמים, פגמים בשולי חלק מהדפים [בדפים תקיא-תקכ עם פגיעות בטקסט], מצב כללי בינוני - טוב. בדף השער רישומי בעלות: "אילת אהבים מעלת חן לאא"מ אשר נתן לי זה... במתנה נאם הצעיר אהרן בן מהור"ר שמואל שליט צב"י חתמתי זאת תי"ב לפ"ק". "מינק [?] בת הר"ר שמחה שליט א"ס [אמן סלה]". רישום נוסף: "שמואל בר משה שמואל ז"ל".
הפריט נמכר ב $350 החל מ $180
פריט מס' : 010

לוט עותקים חסרים מדפוסי ויניציאה שנות הר' עד תחילת הת'

1. ספר התרומה, לרבינו ברוך ב"ר יצחק מגרמיזא, תלמיד ר"י הזקן מבעלי התוספות - מהדורה ראשונה דפוס דניאל בומבירגי ויניציאה רפ"ג | 1523. 102 דף מתוך 139 דף במקור. 2. ספר חדושי גמרא, לרבינו יוסף [מהרימ"ט] בן המבי"ט [רבינו משה מטראני] - מהדורה ראשונה ונציה ת"ה | 1645. חסר שער וכ-5 דפים בסופו. 3. ספר שאלות ותשובות מהרי"ט, לרבינו יוסף [מהרימ"ט] בן המבי"ט [רבינו משה מטראני] - מהדורה ראשונה ונציה ת"ה | 1645. יש רק שער אחד לחלק יורה דעה והוא פגום, חסרים דפים רבים בתחילה, בסוף ובאמצע, לא נבדק לעומק. כ-220 דף. 4. ספר יפה תואר, פירוש על בראשית רבה לרבינו שמואל יפה אשכנזי - מהדורה ראשונה דפוס די גארה שנ"ז | 1597. קלב-תקיח דף (חסרים מס' דפים ביניהם, במקור: תקם,[4] דף). 5. חלק מחמש מגילות כולל מגילת אסתר מתוך תנ"ך עם פירוש רש"י - ויניציאה ת"ז | 1647. כ-20 דף + כפולים במגילת אסתר. מצבים משתנים, פגעי זמן שונים, נזקי עש, רטיבות ועוד. מצב כללי בינוני - גרוע.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180