Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 257

ברכות וברכת שנה טובה בכתב יד ובחתימתו של האדמו"ר מספינקא ירושלים רבי יוסף מאיר כהנא זצ"ל

מכתב על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר מספינקא ירושלים רבי יוסף מאיר כהנא זצ"ל (תר"ע - תשל"ח), בן האדמו"ר רבי צבי כהנא ונינו של האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא וחתן רבי יצחק טייטלבוים מהוסקוב. במכתב האדמו"ר מביע את תודתו על קבלת תמיכה ומסיים בברכות: "המברכו בכתיבה וחתימה טובה... בכל מילי דמיטב...". בסיום חתימת יד קדשו וחתימתו. חורי תיוק ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב.
Starting at
$100

Make an offer