ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 042

"בית הבחירה" למאירי, מהדורה ראשונה, ליוורנו תקנ"ה.

ספר "בית הבחירה" לרבינו המאירי על מסכתות נדרים סוטה ונזיר עם חדושים על מסכת שבועות להרב הנמוקי יוסף ז"ל, הובא לבית הדפוס על ידי שד"ר ירושלים הראשון לציון הגאון הרב מרדכי הלוי, עם הקדמה ממנו. ליוורנו תקנ"ה, בדפוס אליעזר סעדון, מהדורה ראשונה, עם רשיונות והקדמות באיטלקית. (1) 8, קכ"ט דף. הרב מרדכי הלוי המכונה "המלי"ץ". הדפיס במשך שנות שליחותו מספר ספרי קדמונים מכתבי יד כדוגמת ספר "אשי ה'" מהרמב"ן על נדרים. וכן ריטב"א על נדרים ועוד. דפים בהירים עבים במיוחד, פגעי עש בעיקר בדפים הראשונים רובם בשוליים. מצב טוב – בינוני.
$120
החל מ
$120

תן הצעה