Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 150

בית אברהם [טשכנוב] - חסידות מהדורה ראשונה ווארשא תרנ"ט | 1899 העותק של בית החסידים גור בזאמושץ'

ספר בית אברהם, "חדושי הלכות בחריפות ובקיאות... בכמה שיטות וסוגיות הש"ס ובהלכות הרמב"ם ושארי פוסקים..." מאת האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם [לנדא] מטשעכאנאווי [מטשכנוב] - מהדורה ראשונה ורשה תרנ"ט | 1899. שני שערים. צז דף. דפים מנותקים. נקבי עש, קרעים רבים. מצב כללי גרוע. כריכת בד ישנה בלויה. בפורזץ ורישום בכתב יד: "זה הספר בית אברהם... שייך להחסידים הקדושים אשר נוסעים להרב הצדיק הקדוש איש אלקים קדוש וטהור מגור שליט"א...". וחותמות של "בית חסידי גור פה זאמושטץ".
Starting at
$50

Make an offer