Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 051

ביבליוגרפיה: אהל רחל חלק ראשון - ניו יורק תש"מ

ספר אהל רח"ל, כולל: מסביב לחסידות, ביבליוגרפיה: א' על דפוסים. ב' על ספרים. ג' על ספרי יידיש. אישים. שונות. נספח. מעשה ר' בירך. תצלומים ופקסימליות. ניו יורק תש"מ. מצב כללי טוב. אהל רחל הינו ספר ביבליוגרפי חשוב, הכולל מאמרים ומחקרים של החוקר החסידי ר' חיים ליברמן, מזכירו של הרבי הריי"צ, שהתפרסמו בזמנים שונים, על גבי בימות שונות. לאורך השנים פרסם החוקר והספרן החב"די ר' חיים ליברמן מאות מאמרים בכתבי עט שונים, שנגעו בתחום עיסוקו במחקר ובבליוגרפיה מתוקף תפקידו כספרן הראשי בספרייתו האישית של אדמו"ר הריי"צ. לקראת הגיעו לגיל גבורות, החל לכנס את מאמריו בסיועו של החוקר ר' יהושע מונדשיין. הספר הראשון יצא לאור בשנת תש"מ ונכללו בו מאמרים ומחקרים שפורסמו במרוצת השנים בלשון הקודש. ליברמן בחר לקרוא לספר בשם 'אהל רחל' ורמז בו בראשי תיבות את שמו ושם ארוסתו שנרצחה בשואה.
Starting at
$50

Make an offer