ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 097

באור על מסכת אבות בשם "יין לבנון", ברלין תקל"ה.

מסכת אבות עם פירוש וביאור רחב היקף בשם "יין לבנון" מאת הרב נפתלי הירץ וויזל, ברלין תקל"ה, מהדורה ראשונה, (6) ק"ן (2) דף, (תקליטור 1960). הספר עטור בהסכמות הרבנים: הנודע ביהודה, רבני אמשטרדם ועוד. ספריו של המחבר מובאים בספריהם של גדולי הדורות ומהם: המלבי"ם, בעל התפארת ישראל, הרש"ר הירש, ר' יעקב צבי מקלענבורג (ספר הכתב והקבלה) בעשרות מקומות, ר' יעקב עטלינגר (הערוך לנר), החוסן יהושע, החפץ חיים, ר' יצחק אייזיק שר (חתנו של הסבא מסלבודקה), הבעל שם ממיכלשטאט, הנצי"ב מוולאז'ין (בספרו עמק הנצי"ב), השואל ומשיב, ר' יהודה אסאד (יהודה יעלה), המשגיח הרב שלמה וולבה ועוד. מצב טוב, שער עם פגם ללא פגיעה בטקסט.
$100
החל מ
$100

תן הצעה