ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 149

אליה מזרחי על התורה - פיורדא תקכ"ג | 1763 כולל המפה - העותק של רבי נח שחור חמיו של ה"אמרי אמת" מגור

ספר אליה מזרחי על התורה, עם הסכמות רבות שניתנו למהדורה זו. במהדורה זו דברי רש"י נדפסו באותיות מרובעות וביאור המזרחי בכתב רש"י, פירוש זה הוא הפירוש החשוב והמרכזי שנכתב על פירוש רש"י לתורה, ע"י רבי אליהו מזרחי (הרא"ם). בפרשת מסעי [דף ריא] נדפסה מפת ארץ ישראל, כשצד מזרח פונה בה למעלה. מפה זו, שנדפסה לראשונה בשנת רע"ז, המצוירת בעיקר בקווים ישרים ובצורת ריבועים ומלבנים, היא המפה העברית הראשונה שנדפסה אי פעם - דפוס איצק מדפיס פיורדא תקכ"ג | 1763. 2, רמא דף, 33 ס"מ. נקבי עש בעיקר בתחילת הספר ובסופו. כתמים שונים. בסוף הספר במספר דפים הודבקו הקרעים והושלמו בכתב יד נאה. כריכה ישנה עם שדרה עור, פגומה. מצב כללי טוב. חתימות בעלות חשובות: - "נח ב"ר יצחק אייזיק שחור מביאלא" - "יצחק חיים כץ רפפורט" - "משה צבי נאוומיאסט" - דוב בער במו"ה אליעזר ... מביאלא" - "נפתלי הרץ כהן" ועוד חתימות רבות וחשובות שלא נבדקו לעומק. רבי נח שחור מביאלא (נפטר תר"ע), עילוי מופלג, מתלמידי השרף מקוצק, החידושי הרי"ם מגור ועוד מגדולי פולין. רב בביאלה עמד בראש ישיבה שהוציאה מאות רבנים. בתו, מרת חיה ראדה יהודית, אשת האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור בעל "אמרי אמת" [אוצר הרבנים 15823, אלפסי החסידות 1977 - עמ' 234]. רבי יצחק חיים רפפורט (תרי"ב בערך - תרפ"א), אב"ד אוסטרובה ולאחר מכן בקראקא, בן רבי שבתי מדומברובה וחתן רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלה בעל "אגודת אזוב" אביו של ה'אבני נזר'. רבי יצחק חיים הי׳ למדן מובהק, חריף ובקי, נפלא ומצויין במדות נעלות. אמרו עליו שהוא היה בעל מזג טוב כ"כ "עד כי נכון היה לפשוט את כותנתו ברחוב וליתנה לעני המזדמן לו". גיסו ה'אבני נזר' העריכו וחבבו מאד, והוא כותב בתשובה בספרו: "וחמיו הרב ז"ל תמיד היה מרגלא בפומיה, חתני זה הוא תיבת ספרים שלי כמו שהעידו רבים". ב'אבני נזר' פזורות עשרות תשובות אליו, והוא "המאושר במעלות ובמדות". גם בספרו של גיסו בעל ה'כוכב מיעקב' (חתן אביו) נדפסו עשרות תשובות אליו.
$300
החל מ
$300

תן הצעה