ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 024

אלה דברי הברית [חיבור נגד הרפורמים] - אלטונא תקע"ט | 1819 עם תשובות מגדולי רבני התקופה

אלה דברי הברית, "פסק דין אשר יצא מפי בית דין צדק דק"ק המבורג יע"א, ועל ידם החזיקו הגאונים הגדולים אשר במדינת אשכנז, פולין, צאפת ואיטעליען, ומדינת בעהמען, מעהררען ואונגארן, כולם כאחד עונים ואומרים בגזירת עירין פתגמא... להפר דת חדשה (אשר בדו מלבם איזה יחידים הדיוטים שאינם בני תורה) ליסד מנהגים שלא כדת משה וישראל...". חיבור נגד התנועה הרפורמית על האיסור לשנות מנוסח התפילה, שלא להתפלל בלשון אחר חוץ מלשון הקודש, ושלא לנגן בכלי שיר בבתי הכנסת אפילו ע"י נכרים, פרצות אלו שניצניה הראשונים נראו באותה עת בגרמניה, החלו מכרסמים בכרם ישראל בגלוי עם הוצאת הספר "נוגה הצדק - אור נוגה" (דסאו תקע"ח) המצדיק תיקונים ושינויים אלו ע"י רבני הרפורמים, "תיקונים" שונים שהוכנסו בנוסח התפילה ב"היכל" בהמבורג, בו גם הונהגו תפילות בשפה הגרמנית ותפילות בליווי עוגב שהוצב בהיכל. בספר זה שמבוסס על פסק דין של בית הדין בהמבורג צורפו 22 תשובות הלכתיות בנושא מגדולי אותו הדור, בהם ה'חתם סופר' - שאמנם התנגד בתחילה להדפסת הספר, כי חשש שהעיסוק והויכוח עם הרפורמים יתן להם כוח ויחזק את מעמדם, אולם בסופו של דבר הסכים על הוצאתו לאור וכתב: "בק"ק המבורג הדפיסו קובץ אגרות מגאוני הזמן וקראוהו ספר דברי הברית ותלי"ת [ותודה לה' יתברך] פעל ישועות בקרב הארץ", רבי עקיבא איגר, רבי מרדכי בנעט, רבי יעקב מליסא 'הנתיבות', רבני פראג ועוד - מהדורה יחידה אלטונא תקע"ט | 1819. XVI , קלב עמ'. 22 ס"מ. נקבי עש וכתמים קלים. כריכה מקורית בלויה. מצב כללי טוב.
$350
החל מ
$300

תן הצעה