ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 112

ספר אור החיים עם מעיין גנים לבעל "הבני יששכר" - חסידות מהדורה ראשונה זאלקווא תר"ט | 1848

ספר אור החיים, חיבור נגד לימוד הפילוסופיה לרבי יוסף יעב"ץ, מהדורה ראשונה עם הגהות והערות "מעין גנים" מאת האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב "הבני יששכר" יצא לאור ע"י בנו של בהני יששכר רבי שמואל שפירא - דפוס שאול דוב מאירהאפער, זולקווא בשנת "מעיין גנים באר מי החיים" [תר"ט] 1848. סטפנסקי חסידות 356. 1, לב, 2 דף. 22.5 ס"מ. חלק מהדפים כחלחלים. נקבי עש מועטים לאורך כל הספר עם פגיעות קלות בטקסט במס' מקומות. כתמים שונים. מצב כללי טוב. כריכה ישנה בלויה. רבי יוסף יעב"ץ "החסיד" (קצ"ח בערך - ח' באדר רס"ז), מגדולי הדרשנים בספרד ומחכמי הגירוש. לאחר גירוש ספרד וליסבון התיישב במנטובה. ספריו, ובעיקר פירושו לפרקי אבות (קושטא רצ"ג) זכו לתפוצה רבה. בספר שלפנינו הוא תוקף בחריפות את לימודי הפילוסופיה. לטענתו, בשנות השמד של עם ישראל, המשכילים היו הראשונים אשר המירו דתם, לעומתם היו עם הארץ, הנשים ופשוטי העם אלה אשר עמדו בנסיון ומסרו נפשם על קידוש השם. נשא לאישה את אחותו של רבי יצחק עראמה בעל "עקידת יצחק". האדמו"ר רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב (תקמ"ג בערך -ח"י בטבת תר"א), בן רבי פסח לנגזם, אמו הייתה אחייניתו של רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליז'ענסק שבירך אותה שיוולד לה בן שיאיר את העולם בתורתו וקדושתו, וציווה שיקראו לילד בשמו "אלימלך". מגדולי המנהיגים בתנועת החסידות, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרימנוב. מחבר ספרים רבים המפורסם שבהם "בני יששכר" על שמו הוא מכונה. כיהן ברבנות במספר מקומות ובעיקר בעיר דינוב בפולין שם נטמן. נודע בקנאותו ובמלחמתו הבלתי מתפשרת נגד המשכילים. מצאצאיו שושלת אדמור"י מונקאטש.
$280
החל מ
$250

תן הצעה