ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 011

אוסף 29 ספרי ירושלם.

1. ספר ראב"ן חלק שלישי על אבן העזר עם פירוש 'אבן לשם בדביר' מאת ר' אריה ליב רשקעס. ירושלם. תרל"ה - 1875. 2. ספר טועמיה חיים זכו פירוש על עץ חיים. חלק ג' בצירוף קונטרס סוד הצרופים. ירושלם. תרפ"ז - 1927. 3. ציץ הקודש חלק ראשון. ירושלם. דפוס צוקרמן. תר"פ - 1920. 4. חמדת צבי על התורה מאת רבי צבי דוד גלאזער. ירושלם. דפוס יהודה וירושלים. תרצ"א - 1931. 5. ספר חכם לב על שולחן ערוך אבן העזר מאת רבי חיים יהודא לייב אויערבאך. ירושלם. דפוס סלומון. תרפ"ז - 1937. 6. ספר עדת יעקב. חלק ראשון. ירושלים. דפוס צוקרמן. תרצ"ד - 1934. 7. חמדת ירושלים. מאת רבי בן ציון אלקלעי. בגב השער הקדשה בכתב יד המחבר. ירושלם. תרל"ד - 1876. 8. תהילים. עם מחברת הקודש עדות ביהוסף. ירושלם. דפוס צוקרמן. תרפ"ו - 1926. 9. אהל מועד חלק ב' מאת הרב יצחק גאגין. ירושלם. דפוס לעווי. תרס"ד - 1904. 10. אגדות תלמוד ירושלמי סדר זרעים. ירושלם. דפוס פרומקין. (ללא שנת דפוס). 11. מגני אברהם. מאת הרב אברהם צבי ברודנא. ירושלם. דפוס צוקרמן. תרפ"ו - 1926. 12. שדה נפתלי בהלכה - כרם נפתלי באגדה. מאת הרב נפתלי הרץ מאיר הלפרין. ירושלם. דפוס וינפלד. תרח"צ - 1938. 13.תהלה לדוד. כולל חידושים על השולחן ערוך מחלק אורח חיים. מאת הרב דוד אורטינבערג. ירושלם. דפוס חורב. תש"ט - 1949. 14. ידי משה. מאת הרב משה קאהם. ירושלים דפוס מנורה. תרצ"ד - 1934. 15. איש ירושלים. בעריכת משה אוסטרוסקי. בכריכה חותמת בעלות המחבר. ירושלים. תרח"צ - 1938. 16. אלה דברי הברית חלק ראשון. מאת ר' חיים הירשעזאהן. ירושלם. דפוס העברי. תרפ"ו - 1936. 17. וישב יוסף. חתימת בעלות הרב ישועה עטייה. (ללא שם מדפיס) ירושלם. תרס"ה - 1905. 18. שערי דמעה. ירושלם. דפוס התחיה. (ללא שנת הדפסה). 19. הדרת זקנים. מאת רבי יעקב חי בורלא. ירושלם. דפוס צוקרמן. תר"נ - 1890. 20.מצחף' שמירת שבת. בערבית יהודית. מאת רבי דוד משה סתהון. ירושלים. דפוס אביב. ללא שנת דפוס. 21. סדר לה' צומות. 'חקת עולם'. מהרב שלמה מוסאיוב. ירושלם. דפוס צוקרמן. תרנ"ד - 1894. 22. סדור מנחת ירושלם. ירושלם. תרפ"א - 1931. 23. אוצר הסיפורים. מאת הרב צבי מאשקאוויטש. ירושלים. תרי"ח - 1958. 24. מקראי קודש. ירושלם. תרס"ו - 1906. 25. תהילים. ירושלם. דפוס לעווי. תרע"ג - 1913. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. 26. מנחת כהן לר' יוסף חיים הכהן. ירושלם. דפוס לעווי. תרס"ב - 1902. 27. ספר המצוות לרבינו הרמב"ם ע"י הרב יחיאל העליר. דפוס העברי. ירושלם. תרפ"ט - 1929. 28. חומש תורת שלמה ערוך ומסודר ע"י הרב מנחם מענדל כשר ר"מ בישיבת שפת אמת. ירושלם. תר"פ - 1920. דפוס י' א' וייס (המדפיס). הגהות רבות בעט חתומות "לוי יצחק" לאורך הספר. כתמים. מצב כללי טוב. 29. כף החיים ח"ג.דפוס ליפשיץ ירושלם. תרע"ה - 1915. קמטים בדף השער. מצב כללי טוב.
$300
החל מ
$300

תן הצעה