ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 005

אוסף ספרים מדפוסי ירושלים כולל ספר הפולמוס מלחמת יעבץ עם חתימת יד המחבר

1. ספר משנה למלך אחרון, על פירוש המשנה למלך על הרמב"ם כולל קונטרס אלה המצוות על מצוות תדירות, מאת רבי מרדכי לוריא - מהדורה יחידה ירושלם תרס"ה | 1905. ו, יב, יט-פד דף. כריכה מנותקת. 2. כרך עם הספרים: א. ספר הליקוטים, קובץ מדרשים ישנים ומאמרים שונים, כולל מדרש תנחומא והילמדנו, מאת הרב ד"ר אלעזר הלוי גרינהוט, כולל הערות מאת שלמה בובער - מהדורה יחידה ירושלם תרנ"ח | 1989. [1], 51 עמ', ב-כו דף. י [1] דף. ב. ספר מרכבה שלמה, כולל ברייתו מהתנאים רבי עקיבא ורבי ישמעאל כהן גדול ועוד. יצא לאור ע"י שלמה מוסאיוף מכתבי יד שהיו בגנזיו - מהדורה יחידה ירושלם תרפ"א | 1921. [2], יב, [1], עמ'. מד דף. קרע בדף השער. ג. פרקי רבי אליעזר עם ביאור מספיק - ווארשא תרל"ט 1879. 112 עמ'. 2 דפים כרוכים לא במקומם. קרעים ופגמים קלים. 3. כרך עם הספרים: א. מגילת שיר השירים עם ביאור הספורנו - קניגסברג תר"ה | 1845. כד עמ'. כתמים. ב. ספר מלחמה בשלום, סיפורי המקרא כספרות - ווארשא תרמ"ג | 1883. לג דף. קרעים והדבקות. ג. קונטרס כבוד מלכים, נגד שוללים שריפת בגדים יקרים בהלולא דרשב"י, מאת רבי שמואל העליר רבה של צפת - מהדורה שניה ירושלם תרע"ד | 1914. [2] ז [1] דף. ד. ספר הלכות ברכות להריטב"א - ירושלם תרע"ד | 1914. [1], טז דף. ה. סדר הפורים המשולש ונלוה אליו קונטרס פסח מעובין על ערב פסח שחל בשבת, מאת רבי חיים ברלין - ירושלים תר"ע | 1910. 8 עמ'. כותרות מוזהבות. ו. שני עותקים של קונטרס על דבר הכשר השמן הנעשה משומשומין יבשים שלא נלתתו בשימור לשם פסח בבית הבד של האחים ברסלב ביפו, עם תעודת הכשר של הראי"ה קוק ודין ודברים בכבוד גדול בין בית הדין של האשכנזין בירושלים בראשות רבי ליפמאן דוד שובקס - יפו תרס"ט | 1909. 24 עמ'. באחד העותקים קרע והדבקה בדף הראשון. ז. פולמוס: ספר מלחמת יעבץ "...ומשיב כהלכה על דברי הרב בעל כבוד חכמים [מנחם מענכין הלפרין] אשר ריב לו עם ... רבינו יעקב יעב"ץ זצ"ל אמדן אודות דברים הקשים ומרים שכתב בספריו הקדושים על חיבור חה"י[=חמדת הימים], ובכאן יתבאר כי הצדק והאמת עם הגאון זצ"ל..."מאת רבי מרדכי לוריא - מהדורה ראשונה ירושלים תרע"ד | 1914. במבוא חתימת יד המחבר רבי מרדכי לוריא. עם ציורי מקום המקדש וקבר רחל. כד דף. ח. ספר שמח נפש, הלכות ברכות ועוד מאת רבי שלום משה חי גאגין נכד הרש"ש ומחכמי ירושלים - מהדורה יחידה ירושלם תרס"ג | 1903. [4], פט דף. בגב השער ציור 'למנצח' בצורת המנורה. קרע ודבקה קטנה בדף הראשון. הדבקה וחסרון בדף האחרון. מצבים משתנים, מצב כללי טוב. פירוט על נזקים מיוחדים בכל ספר בפני עצמו.
החל מ
$100

תן הצעה