Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Auction No. 30 - 03.06.2020
Click here to see the full catalog or click on one of the items above

Auction No. 30

It will be held on Wednesday the 11th of the Sivan 5768  • 03.06.2020 • At 19:00 Israel time


The auction and preview In the Moreshet of Rabbi Kook Street, 10 Bnei Brak

Days:
Sunday - Tuesday 31/05-02/06/2020
Between the hours:
14:00 - 20:00


On the street of Rabbi Avraham Yitzhak Hacohen Kook 10 Bnei Brak
We will be happy to see you


Tel: 03-9050090
Fax: 03-9050093
Assaf: 054-3053055
Nissim: 052-8861994


You can participate in the online sale through the BidSpirit website
https://moreshet.bidspirit.com/
(Pre-registration required)

 • LOT: 195

  כתב יד סידור לראש השנה ויום כיפור הושענות וסליחות - תימן המאה ה-18/19

  כתב יד סופר של סידור לראש השנה ויום הכיפורים, סליחות והושענות ושבחי האר"י בתחילתו. מרכז תימן סוף המאה ה-18 / תחילת המאה ה-19. עיטורים שונים בצבע זעפרן בכותרות. 380 עמודים כתובים. 16X11 ס"מ. כריכת עור תואמת לתקופה. נזקי עש, דפים מנותקים, פגמים רבים. מצב כללי גרוע.
  Starting at $180
 • LOT: 193

  כתב יד תקון ליל שבועות - תימן המאה ה-18

  כתב יד של סופר מומחה ממרכז תימן במהלך המאה ה-18, עם תיקון ליל שבועות, כולל הקדמה ותפילות. החיבור בחלקו מנוקד, כולל תורה נביאים וכתובים, משניות וזוהר, פזמון נאה לחג השבועות עפ"י הקבלה, ככל הנראה מספר דפים חסרים בסוף הזוהר. בסופו 'אזהרות לחג השבועות' בשני טורים מנוקד. 346 עמודים כתובים. 16X12 ס"מ. כריכת עור בעבודת יד תואמת לתקופת הכתיבה. נזקי עש ופגמים רבים. חלק מהדפים מנותקים עם קרעים ובלאי. מצב כללי בינוני.
  Starting at $180
 • LOT: 196

  כתב יד סידור תכלאל לחגים - מרכז תימן תקפ"ז | 1827

  סידור 'תכלאל' כולל הגדה של פסח עם פירוש מהרי"ץ, סדר תפילות יום הכיפורים, הושענות, תפילת שמחת תורה, 'תיקון הטל', לוח עיבור שנים תקפ"ז - תרס"ב, מחזור הגדול, קביעות שנים ותקופות. כתב יד סופר מומחה מתאים למרכז תימן לתקופה שמופיעה בלוח עיבור השנים. נזקי עש קשים, מצב כללי גרוע. כריכת עור בעבודת יד תואמת לתקופה. 16X11 ס"מ. 302 עמודים כתובים.
  Starting at $200
 • LOT: 207

  כתב יד תימני בענייני טעמים ומדע - ישראל המאה ה-20

  כתב יד עם ענייני טעמים ומדע על משניות, תורה ועוד עניינים רבים. ישראל שנות החמישים של המאה ה-20. איזכורים לתקופת קום המדינה. 115 דפים. 20X15 ס"מ. כתמים ופגמים קלים. מצב כללי טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 199

  כתב יד שלש מגילות - חידאן תימן המאה ה-19

  כתב יד שלש מגילות, שיר השירים, קהלת ורות מסביב לפסוקים רש"י ותרגום בניקוד עליון בכתיבה נאה ומסודרת. בגב השער הקדמה לפירוש רש"י על שיר השירים. המעתיק "דוד מנס אלקפרי". עיטורים וצורות גיאומטריות מסביב למילים הפותחות, "כפי מנהג ק"ק חידאן" - תימן המאה ה-19. 80 עמודים כתובים. 22X16 ס"מ. כרוך בכריכה מאוחרת עם נקבי עש ופגמים שונים. כתמים, פגעי עש ונזקי עבר שונים. מצב כללי בינוני - גרוע.
  Starting at $120
 • LOT: 197

  כתב יד מגילות קהלת שיר השירים ורות - חידאן תימן המאה ה-19

  כתב יד עם שלש מגילות, שיר השירים, קהלת ורות מסביב לפסוקים רש"י ותרגום מנוקד, בכתיבה נאה ומסודרת. בגב השער הקדמה לפירוש רש"י על שיר השירים. המעתיק "דוד מנס אלקפרי". שער מעוטר בשחור ואדום, "כפי מנהג ק"ק צנעא נכתבה פה חידאן" - תימן המאה ה-19. 125 עמודים כתובים. 22X17 ס"מ. כרוך בכריכה מאוחרת עם נקבי עש ופגמים שונים. כתמים, פגעי עש ונזקי עבר שונים. מצב כללי בינוני - גרוע.
  Starting at $120
 • LOT: 203

  כתב יד ספר גורלות למהרח"ו - תימן סוף המאה ה-19

  כתב יד העתקה של ספר גורלות למורינו רבי חיים ויטאל זצ"ל - תלמידו הגדול של האר"י ז"ל. העתקה נאה ומסודרת של סופר מומחה, תואם לסוף המאה ה-19. 20X13 ס"מ. 91 עמודים כתובים. נזקי עש וכתמים קלים. מצב כללי טוב.
  Starting at $300
 • LOT: 200

  כתב יד ספר תולעת יעקב [סודות התפילה עפ"י הקבלה] - תימן המאה ה-19

  כתב יד העתקה של ספר תולעת יעקב, סודות התפילה עפ"י הקבלה, לרבי מאיר גבאי בעל 'עבודת הקודש', כתוב בכתב יד של סופר מומחה, זהותו לא ידועה. צעדא צפון תימן המאה ה-19. ספר עיוני לימודי עפ"י הקבלה היה נפוץ בקהילות תימן, מהרי"ץ מביא ממנו בחיבוריו. החיבור שלם, 208 עמודים כתובים. 16X11 ס"מ. נזקי עש, כתמים ופגמים רבים. כריכה עור מקורית ועליה הצמדה של בד. מצב כללי בינוני.
  Starting at $250
 • LOT: 201

  כתב יד גורלות סגולות וקמעים - תימן תחילת המאה ה-19

  כתב יד עם עניינים קבלים, ספר אורים ותומים, עמו כרוך ספר בקבלה מעשית בכתב עברי בערבית מדוברת עם השבעות מלאכים, וצורת כתיבת שמותיהם. כולל טבלאות ותרשימים שונים ונוסח התפילה קודם השאלות. 254 עמודים כתובים. 9X12 ס"מ. כריכת עור בעבודת יד מתאימה לתקופה. נזקי עש ופגמים שונים. חלק מהדפים מנותקים. מצב כללי בינוני.
  Starting at $300
 • LOT: 208

  כתב יד תימני ספר זכרונות - ישראל תרפ"ט | 1929

  כתב יד תימני עם זכרונות ורישומים שונים. בגב הכריכה נכתב: "זה ספר הזכרונות שלי אני הנזכר לעיל נקנה יום ג' ר"ח שבט תרפ"ט, יונה בן מארי צדוק בן יוסף...". 10 דפים ראשונים כתובים, ובסוף עוד מספר דפים בודדים כתובים. כריכה מנותקת. קרעים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני.
  Starting at $50
 • LOT: 202

  קובץ קבלה מעשית כתב יד על קלף - המאה ה-20?

  קובץ כתוב כולו בכתב יד, קבלה מעשית עם איורים קבליים שונים. בין היתר: סגולות לעשות מריבה, להביא אדם מרחוק, לאישה עקרה, להרוג שונא, להבריח איש ממקומו, לעין הרע, להבריח שד, להביא אליך אישה, למצוא חן, שמירה לבית, מקשה לילד ועוד. כתמים ומעט חורים. מצב כללי טוב. 17X15 ס"מ. 24 עמודים.
  Starting at $300
 • LOT: 198

  לוט 2 כתבי יד פירוש המילות ותפסיר מגילת אסתר - תימן המאה ה-19

  1. כתב יד תפסיר [תרגום] מגילת אסתר, כתב עברי בלשון ערבי מדוברת, על מגילת אסתר. כתיבה נאה ומסודרת, כפי שנהוג היה בלשון זה לאנשים בתימן להצמידו למגילת אסתר לאלו שלא ידעו לשון הקודש. ללא כריכה, כתמים שונים. מצב כללי טוב. 12.5X9 ס"מ. 39 עמודים כתובים. 2. כתב יד עם פירוש המילות לערבית לפי א-ב בנושאים יהודיים שונים. ובנוסף העתקה ממדרשים וליקוטים מספר "חמ"י [כנראה חמדת ימים]" וטעמים מקדמונים ומהרב שלום קריף ועוד. כתמים וקרעים ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב. 15X12 ס"מ. 31 עמודים.
  Starting at $250
 • LOT: 206

  לוח שנה טובה ירושלים תרע"ב 10 גליונות כרוכים עם רישומים רבים בכתב יד

  10 לוחות שנה טובה ירושלמיים מודפסים באדום, דפוס צוקרמן ירושלים תרע"ב, קופלו ונאגדו יחדיו ושימשו מעין פנקס עליו נרשמו רישומים רבים בכתב יד תימני עם שמות אנשים שנעשו להם קמעים ונשאלו שאלות שונות. כנראה של סופר ירושלמי שככל הנראה עסק בקבלה, גורלות ועוד. זהות הכותב אינה ידועה לנו, אך הדפים מלאים בתוכן מעניין ונותנים רקע על ירושלים של תחילת המאה ה-20. 28X22 ס"מ. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
  Starting at $150
 • LOT: 053

  מגדל בשמים נחושת מצופה כסף - ורשה 1920 לערך

  מגדל בשמים נחושת מצופה כסף, עבודת יד ומכונה של הלחמה, גזירה, ריקוע והברגה. בראשו צריח ומעליו דגל על הדגל חותמות של מפעל הייצור, מס' סידורי, ומקום ייצור 'ווארשא'. 2 פעמונים אחד נוסף חסר. דלת על צירים להכנסת הבשמים. פגמים קלים. מצב כללי טוב. גובה: 27 ס"מ. היקף מרבי של הבסיס: 7 ס"מ.
  Starting at $150
 • LOT: 194

  מקבץ כתבי יד בקבלה מעשית - תימן המאה ה-18 ואילך

  מקבץ גדול בן למעלה מ-250 עמודים כתובים כולם בכתב יד, בגדלים שונים, חלקם של סופרים מומחים וחלקם בכתב יד כפרי. הכתבים עוסקים ברובם בקבלה מעשית כולל איורים קבליים נדירים ותרשימים שונים, כולל חותמות מלאכים, השבעת מלאכים, רפואות, סגולות ועוד. חלקם בכתב עברי בערבית יהודית. העתקה מספר 'עצת אחיתופל'. לא נבדק לעומק. פגמים ונזקי עבר שונים. מצב כללי בינוני. כריכה ודפים מנותקים.
  Starting at $300
 • LOT: 204

  פנקס בכתב יד קבלה מעשית - ירושלים תחילת המאה ה-20

  פנקס של כותב קמעים ירושלמי, בכתב יד תימני מסודר ונאה, בתחילתו הקדמה "בשם רחמן במקום סכנה לומר פסוקים...." עם פירוש שמות מלאכים אותם מזכיר בהמשך, את הפנקס הוא פותח בתפילות שונות בערבית יהודית תימנית, בענייני החודשים והמלאכים הממונים עליהם וחותמותיהם של המלאכים, לאורך הפנקס אורים קבליים נדירים ומיוחדים. רישומים רבים של "תעשה" ו"בדוק ומנוסה". דפים מנותקים ברובם. קרעים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני. 136 עמודים. 21X13 ס"מ.
  Starting at $300
 • LOT: 224

  לוט דמי חנוכה ופריטי חב"ד נוספים

  2 שקיות דמי חנוכה שחולקו ע"י צעירי אגודת חב"ד בארה"ק בהוראת הרבי מליובאוויטש, דמי חנוכה נוספים, "ערכה לשמירה וביטחון", 2 מטבעות פלסטיק מצופים בצבע כסף עם כיתובים, ודגלון קטן "משיח" לדש בגד.
  Starting at $50
 • LOT: 158

  לוט 6 מטבעות ותליונים לשמירה והצלחה מתכות שונות

  תליונים ומטבעות שמירה, לפרנסה, רפואה שמירה והצלחה, מקומות שונים ומתכות שונות. סה"כ 6 פריטים. מצב כללי טוב.
  Starting at $50
 • LOT: 050

  סט תשמישי קדושה מיניאטורים לעוברי אורח - המאה ה-19

  1. סידור מיניאטורי קטן במיוחד 6X4.5 ס"מ. "עוברי אורח" נוסח ספרד - דפוס האלמנה והאחים ראם ווילנא תר"נ | 1890. עותק חסר בסופו. מצב כללי בינוני. 2. זוג תפילין רש"י מיניאטוריים, של ראש 2X2 ס"מ. ושל יד 1.5X1.5 ס"מ. עם רצועות. ללא בתים חיצוניים (שיידאלעך). 3. זוג תפילין רבינו תם מיניאטוריים, של ראש 2X2 ס"מ. של יד 1.5X1.5 ס"מ. עם קופסאות ורצועות תואמות לתקופה. נתונים בתוך נרתיק נפרד. 4. נרתיק בד ישן המאגד את כלל הפריטים. מצבים משתנים, מצב כללי בינוני. דבק על אחד הרצועות.
  Starting at $150
 • LOT: 044

  Lot of 2 pictures with the portrait of the Imrei Emet of Gur

  1. Reproduction of a picture of the Imrei Emet from his early years. 29x45cm. Without frame. 2. Signed lithograph with the portrait of the Imrei Emet. Signed “Sapir Chen.” 29x18.5cm. Without frame. Generally good condition.
  Starting at $50
 • LOT: 052

  לוחות הברית לארון קודש עם כתר, מתכת על עץ - ישראל המאה ה-20

  לוחות הברית ממתכת, עם חריטת עשרת הדיברות, מוברגות על לוח עץ, מעליהם כתר תואם על רקע בד ארגמן, סיומת מדורגת בקצוות, שני מוטות עץ בולטות לצורך חיבור לארון קודש, מידות: 39X50 ס"מ. פגמים שונים, מצב כללי טוב.
  Starting at $50
 • LOT: 025

  נדיר: ספר תשובת קרן שמואל כרוך עם הספד על רבי יוסף ליבן - מהדורה ראשונה פראג תר"א-תרי"ז | 1841-1857

  ספר תשובת קרן שמואל, תשובה הלכתית על דבר אכילת קטניות אורז ודוחן בפסח במדינתנו, מאת הדיין רבי שמואל פריינד מפראג. נכתב כתשובה לספר 'אשרו חמוץ' של יוסף דורמיצר שם רצה להתיר, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - פראג תר"א | 1841. בסופו 'הספד' על רבי יוסף לויבן מאת הרב המחבר, עם שער ומספור נפרד, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - פראג תרי"ז | 1857. יא דף, 7 עמוד. כריכה מנותקת, ללא שדרה, כתמים, מצב כללי טוב.
  Starting at $80
 • LOT: 181

  שו"ת מנחם משיב שני חלקים עם חותמת המחבר - מהדורה ראשונה לובלין/פרנקפורט דמיין תרצ"ה-תרצ"ט | 1939-1935

  ספר שאלות ותשובות שני חלקים, מאת רבי מנחם מנדל קירשנבוים. מהדורה ראשונה בחיי המחבר, חלק ראשון נדפס בלובלין תרצ"ה | 1935, חלק שני נדפס בפרנקפורט דמיין תרצ"ט | 1939. שני החלקים בכרך אחד, חלק שני נדפס ללא שער, [1],438, 336, עמוד. דפים מנותקים ושבירים, שער מנותק, כריכה מנותקת, מצב כללי בינוני. בשער ובתחילת חלק שני חותמת המחבר: "מנחם מענדיל קירשנבוים אב"ד ור"מ דק"ק ורנקנורט ע"נ מוין". בפורזץ חותמת בעלות נוספת: "יהושע מנחם אהרנברג ראב"ד תל אביב יפו" והערות בכתב בגוף הספר ככל הנראה ממנו.
  Starting at $50
 • LOT: 015

  ספר דרך אמונה לרבי מאיר בן גבאי קבלה - לעמברג תר"ט | 1849

  ספר דרך אמונה "לבאר סוד עשר ספירות על פי קבלת האמת" מאת הגאון המקובל רבי מאיר בן גבאי בעל ה'עבודת הקודש' זי"ע. הקדמה מהרמ"ע מפאנו, נדפס לעמברג תר"ט | 1849. כד דף. מעטפת מנייר חום, כתמים וקמטים, מצב כללי טוב.
  Starting at $50
 • LOT: 180

  העותק של רבי אברהם ארלנגר מלוצרן: אהל יעקב על דברים - מהדורה ראשונה קניגסברג? - תרי"ט | 1859

  ספר אהל יעקב על ספר דברים להמגיד מדובנא, תרי"ט | 1859. הסכמות חשובות מרבי יוסף שאול נתנזון, רבי יואל אשכנזי, ועוד, נדפס ככל הנראה בקניגסברג - מהדורה ראשונה על חלק דברים תרי"ט |1859. [4],צב, דף. ללא שדרה, כריכה קדמית מנותקת ברובה, כתמים, מצב כללי טוב. בפורזץ חותמת בעלות חשובה בלועזית: "(ABRAHAM ERLANGER LUCERNE (Suisse" ראה להלן. רבי אברהם ארלנגר (תרי"ג – תרצ"ב). מראשי היהדות האורתודוקסית בשווייץ במאה ה-19, וראש הקהילה היהודית בלוצרן. אבי משפחת ארלנגר בשווייץ ובישראל, שהעמידה רבנים ואישי ציבור רבים. למעשה הקים הוא את חיי התורה והדת בעיר, ומדי בואו למקום בשנת תרכ"ז הקים מקווה מכיסו הפרטי, ביתו היה פתוח לכל ואירח אנשים מכל הגוונים, סטודנטים וחיילים, אישים רבי מעלה כמו הברון רוטשילד, ואף רבנים כמו ה'כתב סופר', בהיותו איש חסד גייס כספים למען בית החולים שערי צדק בירושלים, נישא לברטה הרץ, בת למשפחה יהודית ידועה מהעיר האל. עוד לפני שנולדו להם ילדים משלהם, אימצו בני הזוג ארלנגר ילד יתום. במהלך השנים נולדו לבני הזוג ארלנגר 15 ילדים, לרגל יום הולדתו השבעים הוכתר בתואר "מורנו" על ידי רבני גרמניה, הונגריה ורומניה, לאות הוקרה על פועלו.
  Starting at $50
 • LOT: 129

  הגדה של פסח ארצישראלית בעריכת הרב מנחם מנדל כשר - ניו יורק תש"י | 1950

  הגדת פסח ארצי ישראלית – ערוך ומסודר ע"י הרב מנחם מ. כשר, הגדה של פסח – בתוספת מאה פרקים הכוללים: א. הרחבות ומלואים לסיפור יציאת מצרים – ששים וארבעה פרקים. ב. משה רבינו – עשרים וששה פרקים. ג. אתחלתא דגאולה – עשרה פרקים. ד. ארץ ישראל. ה. כוס חמישי על פי נוסח מהר"ל מפראג. ו. שנויי גרסאות בנוסח ההגדה על פי כתבי יד וספרי הראשונים – בהוספת תרשימים וכתבות עתיקים הנוגעים לתקופת שעבוד ישראל במצרים. עם תמונות וציורים רבים – רובם קשורים למצרים העתיקה – כמו כן פקסמילים מתוך כתבי יד מצוירים של ההגדה – תמונות של מחנות ההשמדה באירופה ונופי ארץ ישראל. כולל 2 ציורים מרשימים בצבע – ציור אחד של ארבעה כוסות כנגד ארבעה גלויות – ציור שני של כוס חמישי "והבאתי" עם ציור מפת ארץ ישראל בשילוב אניות ומטוסים המביאים עולים לארץ ישראל, ולצדה מצויר גביע עם תמונות יהודים מארצות שונות כשבמרכזה סמל המדינה המנורה – בין הציורים 2 דפי פרגמנט עם באור התמונות - ניו יורק תש"י | 1950. אוצר ההגדות 4186. כריכה פגומה. כתמים וסימני שימוש. מצב כללי טוב.
  Starting at $50
 • LOT: 039

  לוט קבצים תורניים ישנים

  1. "הפרדס קובץ רבני חדשי" חוברת ה' שנה כד' - שבט תש"י ניו יורק שיקאגו. 2. "אוצרות ירושלים מאסף וקובץ רבני" חלק רל' - ירושלים תשל"ח. 3. "בטאון הרב ירחון לרבנות בארץ ישראל ובעיותיה בטאון לרבנים המשמשים בקדש וידיעות חדשיות" - ירושלים כסלו תש"ח. גיליון 1. חותמת הרבנות הראשית בגב מעטפת אחורית. 4. כרך המכיל גיליונות "תורת ארץ ישראל" "רחון רבני מרכזי "לחדושי תורה בהלכה ובאגדה וכל המתרחש בעולם הרבנים והרבנות בארץ ובגולה" ישנם הגיליונות הבאים: אב תש"ו, תשרי תש"ז, חשון-כסלו תש"ז, שבט-אדר תש"ז, ניסן-אייר תש"ז, סיון-תמוז תש"ז, אב-אלול תש"ז, תשרי-חשון תש"ח, כסלו-טבת תש"ח, ניסן תש"ט, ניסן תשי"א, סיון תשט"ו, נדפס בירושלים. 5. כרך המכיל גיליונות "דגלנו" "ירחון לספרות ולעניני היהדות החרדית כלי מבטאה של אגודת צעירי אמוני ישראל בפולני'" יצא לאור בוורשא. קיימים הגיליונות משנת תרפ"ד שנה ד' חוברות: תשרי-כסלו, טבת-אדר, אדר ב'-ניסן, אייר סיון, תמוז-אב, אלול, שנת תרפ"ה חוברות: תשרי-חשון, כסלו-טבת, שבט-אדר, ניסן-אייר, סיון-תמוז-אב, אלול, שנת תרפ"ו חוברות: חשון-כסלו, כסלו שבט,. דפים מתפוררים ומנותקים, שדרה וכריכה בחלקה מנותקת. מצבים משתנים, מצב כללי בינוני.
  Starting at $50
 • LOT: 106

  לוט 2 ספרים שארית הפליטה

  1. ספר זקני שארית הפליטה "קובץ אגדות הש"ס עם ביאורים" עם 'זכרון קדושים'. מאת רבי אהרן רוזנפלד רב ביהכנ"ס זקני שארית הפליטה ביפו, הסכמות מרבי זעליג ראובן בנגיס, רבי איסר זלמן מלצר, ורבי אברהם יעקב מסדיגורה. לפי תאריך ההסכמות נדפס הספר בשנת תש"ט לפ"ק. מהדורה ראשונה בחי המחבר, לא מוכרת - לא מצאנו ברישומים הביבליוגרפיים השונים. מעט נקבי עש, פגם בשדרה, כריכה מנותקת חלקית. 2. ספר זכרון עולמים "פרקים על חורבן יהדות אירופא משנת תרצ"ט עד תש"ה ותיאורי הרפתקאות דעדו על יהדות אונגריא בשנת תש"ד מאחרי פסח עד חג השבועות" מאת רבי רפאל שטערן "לשעבר ראש קהלת אונגוואר" מהדורה ראשונה - ירושלם תש"ז, במהלך הספר מביא גם "מאמרים נחמדים להלהיב לבב ישראל לאבינו שבשמים" כלשונו, הסכמות מהמהרי"ץ דושינסקיא, והגאון מטעשיבין זצ"ל. הקדמה ארוכה ונרגשת מאת המחבר, בה מגולל בין היתר את הקורות עמו בשנות הזעם, כריכה מנותקת חלקית, מוטבעת. מצב כללי טוב.
  Starting at $50
 • LOT: 032

  סגולה: ספר שירי משכיל "הגורם פרנסה וכלכלה" - מהדורה ראשונה בחיי המחבר לעמברג תרל"ז | 1877 עם חותמת בן המחבר

  ספר שירי משכיל "הגורם פרנסה וכלכלה" מאת רבי הלל ליכטנשטיין מקולומייא זצ"ל. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - לעמברג תרל"ז | 1877. הקדמה ארוכה מהמחבר, [14],צ, דף. שער מנותק, כריכה קדמית מנותקת, נייר שביר, חיתוך דפים מעט עקום ופוגע במספור, מצב כללי בינוני-טוב. בגב השער חותמת חשובה: "ברוך בענדיט ליכטענשטיין" ראה להלן. וחתימה נוספת לא נבדקה לעומק. רבי ברוך בנדט ליכטנשטיין בנו של הרב המחבר והמו"ל של הספר, היה רב בקולומייא על מקום אביו בתר"ן. גיסו הנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר מירושלים.
  Starting at $50
 • LOT: 182

  מרגש: הגהות ארוכות בהלכה בכתב ידו של רבי יהושע מנדל ארנברג על 2 כרכי שולחן ערוך שהיו ברשותו טרום השואה

  שני כרכים גדולים של שולחן ערוך אורח חיים, שנדפסו בלעמברג וטומנים בחובם מסכת מרגשת של תורה כאשר בתווך העולם נרעש ונרעד. שולחן ערוך זה היה בחזקתו של הגאון רבי יהושע מענדל ארנברג זצ"ל בימי חורפו טרום מלחמת העולם השנייה בשואת יהדות אירופה והוא העלה על גבי שולי הגליון את הערותיו והגהותיו הרבות בכתב ידו. בימי הזעם כאשר גלה מביתו נשארו ספריו אחריו, אחרי המלחמה כאשר כבר הגיע לארץ הקודש ביום מן הימים הגיעו בדרך פלאית שני כרכים אלו אל הרב ארנברג אשר שש לקראתם כמוצא שלל רב והמשיך לכתוב עליהם הגהות והערות נוספות. עשרות רבות של הגהות חלקן חתוכות בשוליים לאחר כריכה מחדש. דפים מנותקים, קרעים ופגמים שונים. מצב כללי טוב. רבי יהושע מנחם מנדל אהרנברג בעל ה'ראשי בשמים' (תרס"ה - תשל"ו) בן רבי יצחק אריה ליב. מחסידי בעלזא, ומחכמי קראקא, חתנו של רבי דוד בירנבוים. חיבורו 'ראשי בשמים' על הרוקח אמנם נדפס בקראקא אך לא הופץ. בשנת תש"ה עלה לארץ ונשלח כרב למחנות בקפריסין. בתש"י מונה לראב"ד ביפו. הוציא לאור את 'דבר הישועה' ספור הצלת המשפחה בשואה - בני ברק תשנ"ד. פרסם מאמרים ב'הלבנון' - גורליץ תרפ"ח, 'קול תורה' - ירושלים תר"ץ-תש"ז.
  Starting at $300
 • LOT: 183

  הגהות ארוכות בהלכה בכתב ידו של רבי יהושע מנדל ארנברג על סט שלם של משנה ברורה שנדפס במהלך השואה - גרוסוורדיין תש"ב | 1942

  סט שלם של ששת חלקי ספר משנה ברורה לרבינו ישראל מאיר הכהן מראדין 'החפץ חיים', מהדורה שנדפסה תוך כדי מלחמת העולם השנייה בתוספת הסכמות של רבי יהודה סג"ל רוזנר מסעקלהיד ורבי מרדכי בריסק מטאשנאד - גרוסוורדיין תש"ב | 1942. כריכות מקוריות מנותקות ללא שדרות. קרעים, דפים מנותקים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני טוב. בחלק מן הכרכים הערות רבות, ארוכות ומשמעותיות בהלכה בכתב ידו של רבי יהושע מענדל ארנברג אשר הרבי מבעלזא רבי אהרן רוקח כינה 'הרב שלי'. חותמות בעלות של חתנו של הרב ארנברג הרב אברהם חנוך אברמוביץ בנו של ח"כ הרב יהודה מאיר אברמוביץ מאגודת ישראל. רבי יהושע מנחם מנדל אהרנברג בעל ה'ראשי בשמים' (תרס"ה - תשל"ו) בן רבי יצחק אריה ליב. מחסידי בעלזא, ומחכמי קראקא, חתנו של רבי דוד בירנבוים. חיבורו 'ראשי בשמים' על הרוקח אמנם נדפס בקראקא אך לא הופץ. בשנת תש"ה עלה לארץ ונשלח כרב למחנות בקפריסין. בתש"י מונה לראב"ד ביפו. הוציא לאור את 'דבר הישועה' ספור הצלת המשפחה בשואה - בני ברק תשנ"ד. פרסם מאמרים ב'הלבנון' - גורליץ תרפ"ח, 'קול תורה' - ירושלים תר"ץ-תש"ז.
  Starting at $150
 • LOT: 184

  הגהות ארוכות בהלכה בכתב ידו של רבי יהושע מנדל ארנברג על ספר יין הטוב - מהדורה ראשונה ירושלם תש"ז | 1947

  ספר יין הטוב, שאלות ותשובות חלק ראשון על אורח חיים ויורה דעה, מאת הרב הראשי לישראל הראשון לציון רבי יצחק נסים - מהדורה ראשונה ירושלים תש"ז | 1947. [3], קד, [1] דף. כריכה מקורית מוטבעת. פגמים קלים וכתמים. מצב כללי טוב מאד. חותמת בעלות בפורזץ של רבי יהושע מנדל ארנברג ולאורך הספר מספר הגהות ארוכות בהלכה בכתב ידו. רבי יהושע מנחם מנדל אהרנברג בעל ה'ראשי בשמים' (תרס"ה - תשל"ו) בן רבי יצחק אריה ליב. מחסידי בעלזא, ומחכמי קראקא, חתנו של רבי דוד בירנבוים. חיבורו 'ראשי בשמים' על הרוקח אמנם נדפס בקראקא אך לא הופץ. בשנת תש"ה עלה לארץ ונשלח כרב למחנות בקפריסין. בתש"י מונה לראב"ד ביפו. הוציא לאור את 'דבר הישועה' ספור הצלת המשפחה בשואה - בני ברק תשנ"ד. פרסם מאמרים ב'הלבנון' - גורליץ תרפ"ח, 'קול תורה' - ירושלים תר"ץ-תש"ז.
  Starting at $50
 • LOT: 004

  לוט 9 ספרי ירושלים רובם מהדורות ראשונות חלקם עם חותמת הרב יהושע מנדל ארנברג ורישומים שונים

  1. ספר תולדות זאב, חידושים על הש"ס מאת הגאון רבי זאב וולף פראנק זצ"ל, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרפ"ט-תרצ"ה. הסכמות חשובות מהראי"ה קוק, רבי אברהם בורשטיין, ורבי משה מרדכי עפשטיין מכנסת ישראל חברון זי"ע. [2], לב; שיח, [2] כ עמוד. בסופו 'תולדות יהודה' עם שער נפרד, בשער הקדשה בכתב יד מאת המחבר: "מנחה היא שלוחה מהמחבר להרב ר' יהושע מנחם אהרנברג שליט"א, ראב"ד בעיה"ק יפו ת"ו". 2. ספר מנחת כהן כללי הש"ס וההלכה לפי סדר א' ב', לרבי יוסף חיים בן יהודה הכהן, מערכת ב' בלבד ללא שער, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תרס"ב-תרע"ב. הסכמות רבות וחשובות מרבי יעקב שאול אלישר, האדר"ת, ה'שדי חמד' רבי חיים ברלין, רבי יוסף חיים זוננפלד, ועוד רבים, ללא כריכה ושער כאמור, לוח התיקון מנותק, נייר שביר. 3. ספר מעשה נסים, מעשיות ותולדותיו של הצדיק המלוב"ן רבי יעקב אביחצירא זצוק"ל, נערך ע"י אברהם מוגרבי מהדורה ראשונה - ירושלם תשכ"ו. תמונת הצדיק וקברו שבמצרים. הסכמת רבינו ישראל אביחצירא הבאבא סאלי זי"ע. חוברת. 4. מסכת שקלים עם פרישת הרא"ש "עפ"י כת"י הנמצא בוורשא"\..." בסופו קונטרס בענין מזיק מתנות כהונה מאת המו"ל עם שער נוסף, מהדורה ראשונה - ירושלים תשג. הסכמה והערות מרבי עקב משה חרל"פ, ורבי יחזקאל סרנא מחברון. בפורזץ חותמת חשובה: יהושע מנחם אהרנברג ראב"ד תל אביב יפו". 5. ספר חידושי וכללות הרז"ה חידושים ופלפולים מאתצ רבינו זאב הלוי מבראד חלק ראשון, מהדורה ראשונה - ירושלם תרמ"ה. שער באותיות זהב, הסכמות חשובות מרבי מאיר אויערבך, רבי אברהם אשכנזי, רבי שמואל מסלאנט, ועוד, שער מנותק וקרוע, דפים שבירים. 6. חוברת אגרות קודש "קבוצת מכתבים מרבנו הקדוש המגיד הגדול ממעזריטש ותלמידיו נ"ע זיע"א משנות תקכ"א-תקמ"ח עם באורים והערות מועילות" סודר ע"י יואל דיסקין מהדורה ראשונה - ירושלם תרצ"ג. נקבי עש. 7. ספר מנחת ישראל סוגיות בהלכות שונות "ממני ישראל בן יעקב ז"ל מודובסקע נכד הבעש"ט זיע"א". מהדורה ראשונה - ירושלם תר"ץ. חוברת רכה ללא כריכה אחורית. 8. ספר ברכת החמה, ליקוט דיני ומנהגי ברכת החמה, מאת רבי צבי מוסקוביץ' נדפס ירושלים תשי"ג. ללא כריכה. 9. ספר רחמי האב, נדפס - ירושלים תש"י. חוברת רכה, דפים ראשונים ושער מנותקים וקרועים, הערות ותיקונים בכתב יד. מצבים שונים לרוב מצב כללי טוב.
  Starting at $70
 • LOT: 233

  Lot of 2 sections from the Shot Tzemach Tzedek [Chabad], first edition, Vilna, with an interesting dedication in memory of those who perished in the Shoah.

  1. Sefer Tzemach TzedekShot from the Shulchan Aruch Even HaEzer Part 1:Sexual Laws and Agunot from the Order of Honor Kedushat ... Marana v’RabanaMenachem Mendel of Lubavitch –first edition Vilna printed by Yosef Reuben Bar Menachem Men of Re'em 1870. Two title pages for the first section and a separate title page for the second section. Section 1: [4] 294 pages. Section 2: [2] 164 [2] pages. 2. Sefer Tzemach Tzedek, questions and responsa Shulchan AruchOrach Chaim, responding to his shluchim.By the Admor Rabbi Menachem Mendel of Lubavitch–Vilna, printed by the Ram widow and brothers, 1884. [3], 152 pages. Various situations, tears, stains and various damage of time, moth damages, Stamp of: "Nahum Y. (Signed a telegram to the RebbeRayatz, on the subject of the Teheran Children, as a representative of the Chabad Center in Tel Aviv.) On the back of the pages of these books is a typewritten page: "At the occasion of my seventy-fifth birthday ... we agreed to honor our friends who pray in the Chabad synagogue as a spiritual gift ... as an eternal memorial to the loss we lost by the wicked. My first son-in-law ... and our eldest daughter .. with her two daughters ... who were burned or murdered in Stutthof by Danzig. Let the Lord pass evil from the land and avenge the blood of thousands of tens of thousands of our brethren, the children of Israel ... so will it be ... "with the stamp of the aforementioned devotee.
  Starting at $100
 • LOT: 229

  Teffilot for the whole year, Ari nusach (Chabad), second section [fits the edition printed in Berdichev], Koenigsberg 1852.

  A collection of prayers from all over the year according to the Arizal, part two, in the style of the Chabad Chassidim with many additions by the Alter Rebbe, author of the Tanya, "according to the one printed in Berditchev" [see below] - third edition Koenigsberg 1852. Various signatures, various tears, moth holes and stains, general good condition, faded signatures on title page, not checked thoroughly, stamp of Chabad Central Synagogue in Tel Aviv. The third edition of Siddur with Da'ush (Siddur with Droshi - commentary on the Siddur by the Alter Rebbe, was first printed by the middle Rebbe, in Kapist 1815, and second in Berditchev 1818 and then printed in this edition). With regard to why this siddur was printed with Hassidic exegeses, especially in Prussia, which did not have many Chabad Chassidim, and not in Russia itself, where most Chabad Hasidim were located, Rabbi Chaim Lieberman referred to the teachings of Chabad - Bibliography - Tanya p. 72:"In the period following the printing of the printing press in the Hebrew University of Jerusalem, Hebrew printers were established in the state of Prussia, in towns near the border of the Russian state of Lithuania, such as Konigsberg, Jahnisburg, M'amel and Danzig. Which were intended to transfer them to Russia legally, that is, to pass them through the customs station and through censorship, etc., printed regular gates with the name of the printer and the printing press There were books that for various reasons were designed to smuggle them across the border. These books printed pages in hiding the place of printing and the name of the printer and the date, and many times they printed a fake date many years earlier. Many years in front of an unknown place. " Therefore, even in this siddur they have omitted the place of printing, and they also changed the year of printing, which would look like an old book printed in Berditchev, before the pattern was decreed: In the year you worked the Lord with all your heart to [1831]. Regarding the year in which this book was printed: It is clear that the year 1831 was not correct, since the decree began in 1837, and only then did the books of Hasidism for Russia begin to be printed in Konigsberg. So Friedberg assumed that he was from the year 1857 (based on what?), While the bartender added a year, and recorded that it was from 1858 (based on what?). These hypotheses were copied by most of the authors of the books, which later, Winograd (curator of the Hebrew book, Koenigsberg 165), wrote: Koenigsberg 1857. Indeed, in the name of number 102, Winograd once again registers this order itself: "[Koenigsberg], 1852." And it is certainly correct, since the individual "in the year that you served God with all your heart" (1841) to deceive the censor ), And if we list the name of God in full, which is in the Gematri '26, may be' the individual. And although the catalog writers assumed that the date was completely false, along with the printing press; This is also the correct date: 1861. Another fact gives us the impression that the year of printing is 1852 (and not the second, 1857), since this printer, Adalem Zameter, printed several books in Koenigsberg between the years 1861-1957 (Maalot HaTorah, Kingship, Orach Chaim, Lamentations, Shulchan Aruch, and the Passover Haggadah), and did not print any book after the year 1857.
  Starting at $100
 • LOT: 156

  לוט חוברות חסידיות לא מצויות - ישראל שנות הת"ש

  1. ספר בית שלום על התורה, מאת רבי אייזיק שלום לוינגר תלמיד החתם סופר, וה'קדושת יום טוב' מסיגעט, ורבי משה מרגרעטן זצ"ל, ונלוו אליו מעשיות מצדיקים מהחתם סופר, ה'נועם אלימלך' ה'בעל שם טוב' ה'חוזה מלובלין' ה'אוהב ישראל' מאפטא, ורבי מאיר מפרעמישלאן זיע"א.מהדורה ראשונה בחיי המחבר - ירושלם תש"ח | 1948. כריכה מנותקת. 2. ספר דעת משה שאלות ותשובות "כולל משא ומתן של הלכה ותשובות לשואליו" מאת האדמו"ר רבי משה פרידמן מבאיאן קראקא - בנו של רבי שלום יוסף מהוסיאטין זצ"ל. מהדורת סטענסיל נדירה אינה מוכרת ביבליוגרפיית, נדפס ירושלים תשל"ט | 1979. בסופו תולדותיו וד"ת על המועדים עם שערים נפרדים, חוברת עם כריכה מודפסת. 3. קונטרס מקום המנורה בזמן הנס חנוכה במקדש, מאת רבי אברהם מהודר רב ביהכנ"ס ת"א יפו, וחסידי קאמארנא בירושלים, "הוספה להפלפול שזכיתי לשמוע מפי קודשו של מרן אדמו"ר מבעלז שליט"א..." מהדורה ראשונה - ירושלים תש"ל | 1970. מהדורת סטענסיל, הערות בכתב יד. 4. חוברת חסידות ספינקא ואדמורי-ה יצא לאור לרגל יומא דהילולא של מרן ה'חקל יצחק' מספינקא, הסכמה מהאדמו"ר רבי יעקב יוסף ויס מספינקא זצ"ל, ירושלים - תשי"ח. בליווי תמונות. כריכה ודפים מנותקים. מצבים משתנים, לרוב מצב כללי טוב.
  Starting at $50
 • LOT: 179

  שו"ת מנחת עני - מהדורה ראשונה ווארשא תר"ז | 1847 העותק של רבי יצחק יוסף חזן מלוביטש

  ספר שאלות ותשובות מנחת עני לרבי סיני בן אליעזר המכונה ספיר אב"ד ברעזין מתלמידי המגיד מקוז'ניץ. הספר עוסק בשאלות מגוונות מג' חלקי שולחן ערוך או"ח יו"ד ואבן העזר. נדפס רק פעם אחת במתכונת זו, שכן קיימת מהדורה משנים מאוחרות יותר בצירוף חיבור נוסף. הרב המחבר חיבר חיבור נוסף ומוכר יותר בשם 'עולת חודש' וזכה שם להסכמתו של בעל חידושי הרי"ם מגור - מהדורה ראשונה ווארשא תר"ז | 1847. נד דף (חסרים 2 דפי ההקדמה). נקבי עש וקרעים מעטים בדף השער ובדפים הראשונים. כתמים ופגמים שונים. כריכה מנותקת חלקית. ברובו מצב כללי טוב. חותמות בעלות של רבי יצחק יוסף חזן מלוביטש בפולין (תר"ב- תרפ"ח), בן רבי צבי הירש מפלאצק, תלמיד חכם נודע בדורו, מכתביו הדפיס הנצי"ב את הספר רנה של תורה (והקדיש לו עותק מספרו), פרסם מאמרים בקבצים תורניים ובעל מחבר 'שיח יצחק' (פולטובה תרע"ג) וחיבורים נוספים שנותרו בכתב יד ולא נדפסו.
  Starting at $50
 • LOT: 040

  לוט ספרי חתנו ונכדו של רבינו ה'חפץ חיים' מהדורות ראשונות נדפסו בחייו חלקם נדירים עם חותמת הרב יהושע מנדל ארנברג

  לוט 4 ספרים, חיבוריהם של צאצאי רבינו הגאון ישראל מאיר הכהן מראדין בעל החפץ חיים זצוק"ל. נדפסו כולם בחייו, על שנים מהם חתימתו של הרב "יהושע מנחם אהרנברג ראב"ד תל אביב יפו". 1. ספר קונטרס מילואים לספר פרחי אהרן, "והוא ביאור על התורה לשאר הפרשיות שלא נכנסו מקודם בספר פרחי אהרן מאת הרב אהרן הכהן חתן הגאון הצדיק בעל החפץ חיים שליט"א[!]" נדפס בחייו מהדורה ראשונה - תל אביב תרצ"ב | 1932. נדיר: לא מצאנו ברישומים הביבליוגרפיים השונים. 2. ספר חסד לאברהם, חיבור חשוב בגודל מדת החסד, מאת רבי אהרן הכהן חתן ה'חפץ חיים' זי"ע, עם קונטרס 'דברים נעימים' מה ששמע מחמיו הגדול, נדפס בחיי ה'חפץ חיים' מהדורה ראשונה - ירושלם תרפ"ח | 1928. עם מעטפת[/שער נוסף] מקורית לא ידועה. וכן נראה שנוסף דף נוסף אחר ההדפסה, הכולל את הסכמתו של רבי "מנחם במוהרצ"ה מו"צ בווילנא שליט"א" שלא נמצא ברישומים הביבליוגרפיים, בתוכן העניינים בתחילת הסופר ישנו דף החוזר על עצמו בטעות, בעותק זה חותמת מבהירה: "אלו השורות כבר נדפס מעבר לדף". 3. ספר פרחי אהרן על התורה, עם קונטרס מעשי אבות, לימוד מוסר מהנהגת אבות העולם, מאת רבי אהרן הכהן חתן רבינו ה'חפץ חיים' זי"ע. מהדורה ראשונה - תל אביב תר"ץ | 1900. בגב הכריכה רישום בכתב יד: מראי מקומות לצדיקים שדברי תורתם נזכרו בספר, כמו החפץ חיים, ר' מרדכי אב"ד סלאנים, ר' ישראל סלנטר, הגר"ח מוואלוז'ין, ר' טעביל ממינסק, ועוד. 4. ספר רעיונות על אבות "רעיונות פילוסופיים מוסריים מהוד רוח קדשם של חז"ל במס' אבות". מאת רבי יוסף חיים בן רבי אהרן חתנו של רבינו החפץ חיים זי"ע. מהדורה ראשונה - ווילנא תרפ"ד | 1924. מעטפת קדמית מנותקת. פגמים שונים, לרוב מצב כללי טוב.
  Starting at $80
 • LOT: 227

  נדיר! תניא הוצאה 75 המהדורה הראשונה שנדפסה בפאיד תוך כדי מלחמת יום הכיפורים - מצרים תשל"ד | 1973

  ספר היסוד של חסידות חב"ד - ליובאוויטש, ליקוטי אמרים תניא, חסידות מאת רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא ושו"ע - בסיס צה"ל פאיד מצרים תשל"ד | 1973. המהדורה השבעים וחמש. [2], רכב דף. 11 ס"מ. פגמים קלים, שער ראשון מנותק חלקית. מצב כללי טוב. מהדורת התניא מספר 75 הודפסה במכונת דפוס ניידת, תוך כדי מלחמת יום הכיפורים על פי הוראת הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון "להראות שלא 'בכוחי ועוצם ידי' כבשו את אפריקה, או כפי שזה נקרא 'מצרים' אלא 'ברוחי אמר ה' צבאות'". ההדפסה התאפשרה בהשתדלות סא"ל ר' צבי ליפסקר מחסידי חב"ד, ונצרכה לאישור מיוחד מאריאל שרון (מפקד האוגדה), ועוררה הדים רבים בעיתוני התקופה, על מסירותם ודבקותם של חסידי חב"ד ברבם. ההדפסה נערכה בסביבות ימי החנוכה, כאשר כחודש לאחר מכן הורה הרבי במפתיע על הדפסה נוספת, והדפסה מספר 78 התקיימה באותו אזור. המהדורה שנראתה עד עתה במכירות הייתה המהדורה ה-78 ואילו מהדורה זו שהודפסה הראשונה ובמתכונת מצומצת יותר נפוצה פחות. בין המהדורות ישנם שינויים קלים בשערים. מהדורה זו חולקה לחיילים בשטח, בעותק שלפנינו ישנה חותמת "ה' ישמור צאתך ובואך, שי לחייל מצעירי אגודת חב"ד כפר חב"ד".
  Starting at $100
 • LOT: 099

  אוסף תצלומים מיניאטוריים של ארגון הנוטרים - ישראל 1937-1940

  אוסף של 26 תצלומים המתעדים נוטרים עבריים בארץ ישראל בתחילת היווסדותם. צולמו בין השנים 1937-1940, ברובם מופיע מאחור בעיפרון תאריך הצילום, ובחלקם מופיע גם חותמות הפוטו: "פוטו ברנר חיפה, פוטו זמני' חיפה, פוטו מרדכי חיפה". בין המאורעות המצולמים, נראים הנוטרים במדיהם במסדרים שונים, עם רובי ציד, בתצלום קבוצתי, במצעדים, בחיק הטבע, ועוד. מידות: בערך 9X6 ס"מ. ללא פגמים במצב טוב. רקע: הנוטרים היו ארגון שוטרים יהודים בארץ ישראל בימי שלטון המנדט הבריטי. הם פעלו בשיתוף פעולה עם המשטרה הבריטית. החל מהמאורעות בשנת תרצ"ו | 1936, יזמה הסוכנות היהודית את פעילותם בהגנה על ישובים יהודים, מפני התפרעויות כנופיות הערבים, פעילות זו החזיקה עד להקמת המדינה, אנשי הארגון נחשבו למעין שוטרים או כוח עזר למשטרה הבריטית, ששמחה למעשה על כך עקב החסר בכוח האדם שהיה מנת חלקה, בהמשך החל לפקד עליהם ארגון 'ההגנה' בעודו זוכה מן ההפקר לנשק וכוחות למטרותיו השונות בהתישבות.
  Starting at $120