Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
מכירה מס' 38 - 10.02.2021
Click here to see the full catalog or click on one of the items above

המכירה והתצוגה המקדימה בבית מורשת רח' הרב קוק 10 בני ברק

התצוגה תתקיים בתיאום מראש בלבד עפ"י הוראות משרד הבריאות

המכירה ברצות ה' ביום רביעי כ"ח בשבט תשפ"א, 10/02/2021 בשעה 19:00 (שעון ישראל)

להשתתפות ולצפייה אונליין במכירה: https://moreshet.bidspirit.com

 

ניתן להשאיר הצעות מראש או להירשם להצעות טלפוניות במשרדנו

טלפון: 03-9050090

פקס: 03-9050093

וואטסאפ: https://wa.me/97239050090

דוא"ל: moreshet.auctions@gmail.com

 

The auction and preview In the Moreshet of 10 Harav Kook Street, Bnei Brak

The preview by prior arrangement only according to the instructions of the Ministry of Health)

The auction will be in Wednesday, February 10, 2021 at 19:00 (Israel time)

To participate online and watch the auction: https://moreshet.bidspirit.com

    

For inquiries, absentee bids, and live telephone bid requests please contact us in our office

Tel: 972-3-9050090

Fax: 972-3-9050093

whatsapp: https://wa.me/97239050090

Email: moreshet.auctions@gmail.com

 • LOT: 040

  Interesting, rare handwritten ketubah, written at a detention camp in Cyprus for a couple married in Bergen-Belsen immediately after the Shoah.

  Ketubah written with blue ink on a notebook page from Sunday, 5th of Adar Alef, 5708 (Feb 15, 1948), in Famagusta, Cyprus. Berel Dov and Malkha Faulk married immediately after the war, in 1946, in Bergen-Belson. This ketubah was written for them in the detention camp in Cyprus to replace their ketubah which had disappeared, signed by new witnesses, at the instruction, wording, and stamp (and perhaps also handwriting) of Rabbi Yehoshua Menachem Aaronberg, who served as Chief Rabbi of the Cyprus Detention Camps (then was Av Beit Din in Tel Aviv). The ketubah is accompanied by an additional certificate with their pictures from the Rabbinical Court in Tel Aviv, signed by Rabbi Aryeh Leib Ravitz - Av Beit Din of Tel Aviv-Yafo and two other judges. Folding marks and minor tears, given within lamination. Overall good condition.
  Starting at $100
 • LOT: 093

  Pair of silver candlesticks, handmade, stamped “Bier”

  Pair of cast silver candlesticks with welding and cutting work. Along the length of the candlestick is cutting work of flowers on a bright grey background. The top of the candlestick can be removed to change out the interior stem for a different color according to personal taste. Stamps on each one: “Hand made Bier 925”. Total weight: 507g including the aluminum roll. Height: 18.5cm. Diameter: 7.5cm. Light defects, overall good condition. The floral patterns are suited to each of the year’s holidays, made by Bier in Jerusalem. They were inspired by the holiness of shabbat and the Jewish holidays which bring light and festivity with them.
  Starting at $650
 • LOT: 188

  Sefer Even Shlomo with important signatures. Vilna 1890

  Tosefta by Rabbeinu HaGra, a collection on mussar from his exegeses, with an exegesis by Rabbi Shmuel ben Avraham Moltzon, printed with many additions. 144 pages. Detached binding, stains, tears and damage, overall fair condition. This copy has important signatures: the blank first page has the note “I exchanged with the Raf Grievsky Shvat 1923, Mordechai Gimpel Berg.” At the beginning and end of the book are blurred stamps of the Bikur Holim hospital in Jerusalem, and many signatures of “Mordechai Gimpel Berg”, additional signature on the blank first page: “Yitzhak Halberstadt” and blurred signatures at the end: “Shimon bar Yitzhak Mordechai Deutsch, Jerusalem.” Back of the binding has the note: “Mr. Shimon Deutsch.” Kabbalist Rabbi Mordechai Gimpel (1903-1957) served as Rabbi of Tiberias in 1934, and later was appointed mashgiach of the Sha’ar HaShamayim yeshiva in Jerusalem. He wrote the “Beer Mordechai.” The historian Rabbi Pinchas Grievsky of Jerusalem was the assistant of Rabbi Yehiel Michal Pines in the administration of the Bikur Holim hospital in Jerusalem. He published articles in Sha’arei Zion, Jerusalem, 1921.
  Starting at $70
 • LOT: 031

  Complete set: Sefer Akeidat Yitzhak, 6 volumes. Pressburg 1849, special edition

  Complete and well-kept: the book Akeidat Yitzchak, five volumes, Pressburg 1849, the special edition A set of five volumes of the book Akeidat Yitzchak on the Torah and the five megillot by Rabbi Yitzchak Arama. On the title page: “This lofty book was printed many times in different countries, but this new edition supersedes them all, both in its form and its material. In its form, because we obtained top-quality paper and nice letters as the reader will see. Due to its material because (a) we added the author’s book Chazut Kashe to this work. (b) We worked hard…to remove all of the errors…” and other additions as can be seen from the title page. Printed in Pressburg. 1849. Endorsements from the Rashar Hirsch and Rabbi Avraham Shmuel Binyamin Sofer. The Book of Exodus is missing the title page, rebound, stains, overall good condition. The blank first page of Genesis has a note of ownership: “Yitzhak ben Michael Zeev HaKohen”. Stamp: “Dedicated to lomdei Torah from the library of the chaver Rabbi Eliy’ son of the chaver Rabbi Shmuel Wasserman.” The author, Rabbi Yitzchak Arama (1420 – 1494), known as the Baal Ha’Akeida after the name of this book, one of the Spanish sages at the time of the Expulsion from Spain. Rabbi and rosh yeshiva in Zamora, northern Spain and rabbi of the city of Tarragona in south Catalonia
  Starting at $100
 • LOT: 232

  Psalms with the commentary Tefilah L’Moshe (Chassidic) by the Yismach Moshe. Berlin 1929, pretty copy, complete, original binding

  With commentary by the Admor Rabbi Moshe Teitelbaum, Av Beit Din of Ohel and author of the Yismach Moshe. Published by Pardes. [2], 354 leaves. Page before the title page by the Pardes publishing. Colorful cover, complete copy, like new, original binding is a little worn, very light stains and defects, overall very good condition.
  Starting at $50
 • LOT: 180

  Sefer Yesod: Aruch LaNer on Masechtot Makkot and Kritut—first edition, Altona 1855. Copy owned by the author’s son-in-law

  Aruch LaNer on Masechtot Makkot and Kritut, by the Gaon Rabbi Yaakov Ettlinger of Altona. First edition published during the author’s lifetime—Altona 1855. [2] 92 leaves. Stefanski Sifrei Yesod #82. Bindings detached, no spine, stains, overall good condition. The title page has an important signature: “Meshulam Zalman ben Rabbi Shlomo of Maastricht, see below. Rabbi Meshulam Zalman (1822-1902) was the son of Rabbi Shlomo of Zilz. He was a student of the Chatam Sofer and the Katav Sofer, son-in-law of Rabbi Yaakov Ettlinger of Altona (the Aruch LaNer). He served as rabbi in a number of places: Efellen (1847), Maastricht in Holland (1853), Shverin-Meklenburg (1863), Berlin (1876). This copy was signed by him by hand when he was leading the rabbinate of Maastricht.
  Starting at $200
 • LOT: 202

  העותק של רבי שאול אדאדי עם אוטוגרף חיבורו על ספר משפט כתוב - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקנ"ח | 1798

  ספר משפט כתוב, חיבור בהלכה כעין קיצור על ספר "ברכי יוסף" להחיד"א, מאת רבי אברהם פינסו זצ"ל, מהדורה ראשונה בחיי המחבר - שאלוניקי תקמ"ח | 1798. [2], קיג דף. ללא כריכה, נקבי עש, קרעים קלים, מעבר לכך מצב כללי טוב. בדף הראשון חתימה בכתב ספרדי: "הצעיר שאול אדאדי ס"ט" ראה להלן. בגוף הספר הערות וציונים בכתב יד ספרדי, מהם ארוכים ומשמעותיים. מעט הגהות חתומות "איש צעיר" הערות אלו עוסקות בעיקר בספרי החיד"א ומגלות על בקיאותו של כותבם בספריו הק' - הגהות אלו הינם חיבורו של בעל העותק על ספר זה. ככל הנראה לא נדפס החיבור ונשאר בכתב יד (זה) בלבד. רבי שאול עובדיה אדאדי מטריפולי (נפטר תרע"ט) בן רבי אברהם חי בעל ה"ויקרא אברהם" זצ"ל. כיהן כרב ודיין בטריפולי על מקום אביו שעלה לצפת, יחד עם רבי אברהם חביב ורבי רפאל דאבוש. יסד ישיבת "יגדיל תורה" עם חבריו: רבי נחום, רבי ציון צרור ורבי מ' ג'אנח. מלבד הגהות אלו ל"משפט כתוב" לרבי אברהם פינסו, חיבר גם הקדמה לספר אביו "ויקרא אברהם". פעל להדפסת סידור "שאו מנחה" - ג'רבה תרע"ה, ופיוטים נשארו גם הם בכת"י. ארזי הלבנון 1999.
  Starting at $400
 • LOT: 243

  Siftei Tzaddikim (chassidut)—Lemberg 1865

  On the Torah, a Chassidic work by Rabbi Pinchas Lerler, Av Beit Din of Dinowitz, with chiddushim from tzaddikim, especially from the Rebbe of Aphtha. Second edition, Lviv 1865. 75 [supposed to be 76] leaves. The title page has an error in the listing of the Gregorian year, which is different from other copies. Endorsements from the Admorim of Sadigura, Shtefanesht, Potik, and more. Front binding is detached, stains, overall good condition. The blank first page has a pencil note: “Moga”. The back of the title page has handwritten notes: many dates of people’s passing.
  Starting at $200
 • LOT: 030

  Lot of 7 Sifrei Kodesh from German printings. 19th century

  1. Seder HaLimmud for Shavuot Evening—Redelheim 1866. At the end is the seder for Hoshanah Raba. 2. Haggadah for Leil Shimurim, with translation and introduction in German—Frankfurt am Mein, no year noted, at the end are musical notes for the Haggadah’s songs. Tear, partially missing page, on one page. 3. Sefer Yeshayahu (Isaiah), with Rashi and Ibn Ezra with Yiddish ranslation—Karlsruhe 1827. Red page cuttings, notes: “Yitzhak ben Michael Zeev HaKohen”, “I began to learn b’ezrat hashem on Pesach 1925.” Corrections handwritten in the body of the work. 4. Midrashei Torah authored by the holy Solomon Astruc, published from manuscripts by Rabbi Shimon Epstein, rabbi in Brizhen. Berlin, 1899. Note of ownership as above. 5. Binat Adam, second section, by the Gaon Rabbi Avraham Danzig, the “Chayei Adam”. Leipzig 1857. 6. Mechilta d’Rabbi Shimon ben Yochay on Sefer Shmot (Exodus), “collected from the Midrash HaGadol manuscript of the Royal Library in Berlin the capital…”. Frankfurt 1905. Additional title page in German. 7. Rashi on the Torah with the Zachor L’Avraham exegesis by Rabbi Avraham Berliner—Frankfurt-am-Mein, 1905. Additional title page in German. Various conditions, not checked thoroughly, most in overall good condition.
  Starting at $100
 • LOT: 125

  Siddur Beit Yaakov by the Yaavetz, first section. Lemberg 1904

  “Edited by the Rabbi Gaon Chassid Kabbalist…Yaakov of Emdin…in nigla and nistar with kavanot of the Ari.” With additional “Yeriot Shlomo” by the Gaon Rabbi Shlomo Kluger, two title pages, printed in Lemberg 1904. Endorsement from the author’s son, Rabbi Avraham Binyamin Kluger. 472 leaves. Lone bits of tape, stains, old leather binding with inscription: “1939.” Front binding is loose, overall good condition.
  Starting at $70
 • LOT: 144

  Miniature manuscript on parchment: piyyutim for the chagim. Ashkenaz, 15th century

  Miniature manuscript, nice handwriting on parchment. Includes piyyutim and hoshanot. Begins in the middle of the piyyut of the hoshana “Adama Me’arer”, and goes until the end of the piyyutim for Hoshana Raba, including pages for Simchat Torah which are today printed, and continues with piyyutim of the first night of Pesach, according to the Ashkenazi minhag. 15th century. 21 leaves. Dimensions including binding: 7.5x10.5cm. Pages detached, stains, overall good condition.
  Starting at $1500
 • LOT: 217

  Special for the current historical moment: Sefer Shmirot v’Segulot Nifla’ot LaMageifa and more—Warsaw 1913. Rare!

  Seder Keturat L’Tzara, established and organized by the Admor Rabbi Avraham Yehoshua Heschel of Aphtha-Mezibozh, with kavanot based on the Ari and other ideas for segulot to prevent illness from the “Admor of Moglinitza newly printed and said by him to offer wonderful preservation to those who keep the book in a Jewish home…”. In addition are included by the printers “some effective, tried and tested things”: 1. Seder HaMasa’ot from the kabbalist Rabbi Shimshon of Ostropoly. 2. Pizmon Moshel b’Elyonim for an Atzer from the Gahak Rabbi Moshe R’ Meshiles of Prague 3. Professional amulet for preservation from Rabbeinu Eliezer of Gremitza of the Tosafot 4. Professional amulet from Rabbeinu the Ari 5. Professional amulet from Rabbeinu Eliyahu Ba’al Shem of Chelm 6. A spell tried and tested from the Maharash Ba’al Shem of Jerusalem 7. Amulet from the Tzaddik Rabbi Eliyahu of Greiditz Printed in Warsaw 1913, 16 leaves/32 pages. New handsome binding, gilded inscriptions, faux-velvet (green).
  Starting at $100
 • LOT: 008

  Rare: Lashon Limmudim—only edition, Izmir 1755

  An important halachic work on the Tur and Beit Yosef, by Rabbi Barzilay ben Baruch Yaavetz, first and only edition. [2], 120, 86, 54, 16 leaves in the original. This copy is missing 2 pages from the end of halachot megillah. Moth holes and damage, stains, tape on the title page. Old binding is inscribed with decorations, overall fair condition. Sefardi signature on the title page, note handwritten in the indices.
  Starting at $120
 • LOT: 020

  Kli Hemda—first edition, Venice 1596, partially missing copy

  Kli Hemda on the Torah, by Rabbi Shmuel ben Avraham Laniado, printed in Venice. 270, 6, [1] leaf in the original. This copy is partial—missing the title page and begins on page 5, missing 7 of the last pages. Old, detached binding, no spine, many moth holes, overall poor to fair condition.
  Starting at $150
 • LOT: 240

  Vayakhel Moshe (Belz and more)—first edition, Pietrekov, 1908, bound with additional books (volume with several books)

  1. Vayakhel Moshe (first section), articles and stories from three holy figures: the Admor Rabbi Shalom Rokeach of Belz and his father-in-law Rabbi Eliezer and the Av Beit Din of Porisov and other tzaddikim. First edition, Pietrekov 1908. 29 leaves. Many endorsements from Chassidic sages, at the end are many subscribers including tzaddikim and well-known rabbanim. 2. Nifla’ot HaYehuda, chiddushei Gemara/poskim/Tanach, likkutim and stories from the Admor Rabbi Yaakov Yitzhak (the Yehudi HaKadoesh) of Peshischa, with Beit Tzaddikim (a pamphlet) at the end with the biography of the Gaon Rabbi Meir Margaliyot (the Meir Netivim). Second edition, stereotype printing of the first edition—Pietrekov 1909. 56 leaves (57 in the original). Endorsements and pilpul on the author’s work by the Admorim of Otrovotze, Bielebergiz (the author’s grandson), Rabbi Yitzhak Feigenbaum, Rodoshitz and other rabbis, with subscribers at the end (missing one page). 3. Shvilei Emunah, and important work on divine wisdom, nature, and the divine attributes, by Rabbi Meir Aldabi, who lived in the 1400s. At the end is a poem and a table of remedies which appear in the book. Copy lacking the title page and beginning on page 10. Printed in Warsaw, probably in 1920. New binding, tear leaving Shvilei Emunah partial, stains, overall good condition.
  Starting at $150
 • LOT: 244

  Volume with 9 booklets and books of Breslev chassidut, some first edition. Jerusalem/Warsaw, 19th/early 20th century

  1. Pamphlet Ein Zocher, first edition—Warsaw 1927 2. Tikkun HaKlali, Warsaw 1927 3. Tefila u’Techina for Lag B‘Omer, first edition, Jerusalem 1927 4. Meshivat Nafesh—Warsaw 1927 5. Hishtapchut HaNefesh with additions—Warsaw 1923 6. Luach HaZmanim—Warsaw 1968 7. Tikkun HaKlali, similar to the Lemberg 1859 printing, but slightly different. We have not found anything like it in the bibliographic lists 8. Ma’aseh b’Chacham v’Tam, first edition. Jerusalem 1935. Yiddish and Hebrew 9. Shivchei HaRan—Jerusalem 1936. Missing one page from the end. Total of 9 books in one volume, various conditions (overall good)
  Starting at $350
 • LOT: 182

  Sefer Chinuch Beit Yehuda—first edition, rare printing. Betlon 1937, with important signatures

  On Genesis, by Rabbi Avraham Dov Liechtenstein of Lechnitz, great-grandson of the Gaon Rabbi Hillel of Kolomiya, “with three books inside”: “Yalkut Avraham” on Jewish education based in Torah by the author himself, “Likkutei Beit Yehuda” by his grandfather Rabbi Yehuda Liechtenstein Av Beit Din of Belkon, and the “Yalkut David” by Rabbi David Pozner. This is a rare book from a printer which only produced a few lone works. [5], 10-111, [11] leaves. Two title pages, endorsements from rabbis of the Liechtenstein family. At the end are 12 pages of subscribers and an article “Ki Ayin b’Ayin Yiru…”, on the Zohar and the secret of the Yemot HaMashiach translated into Yiddish, with a separate cover, binding partially detached, worn cloth binding, overall good condition. The title page and blank first page have a signature of ownership from a descendant of Rabbi Avraham and the grandson of Rabbi Yehuda Liechtenstein: “Eliezer Kunstlicher” with stamps in other languages from him, see below. Note on the blank first page: “Yuda Moshe Liechtenstein” and more, title page has the note: “Moga 300.” Back of the binding: “Ephraim B’Levi…c.” Rabbi Eliezer Kunstlicher was the son of Rabbi Zvi of Hermanstadt. He was the son-in-law of Rabbi Shlomo Zalman Liechtenstein, Av Beit Din of Betlon. He served as rabbi of Honiad. He perished in the Shoah.
  Starting at $100
 • LOT: 023

  Large collection of books, some important, with various signatures and stamps of ownership. 18-19th century

  1. Kinot for Tisha B’Av—Vilna and Horodna 1835. No binding, blank first page is detached but has a note from 1843(?) with the name: “Zvi Hirsch Wolf ben Asher” and an additional note with the name: “Hirsch Yakel Bentshin.” 2. Chiddushei Maharsha, second edition—Furth 1764. Title page has notes of ownership and a stamp from “Avraham Asher son of the publisher Aryeh.” 3. Mashmiya Yeshua by the Abravanel—Offenbach 1767. No binding. Title page: “David Levin” and more. 4. Sefer Chassidim in Yiddish. Vilna 1819, no binding, notes not checked thoroughly on the title page. 5. Ohalei Yehuda on the Mikra for teaching and studying, by Rabbi Yehuda Aryeh ben Zvi Hirsch, first edition. Yesnitz 1819, no binding, notes on the title page, at the end is the stamp: “HaZvi Yaakov Birdogo ben…Casablanca.” 6. Amudei Gola—Sefer Mitzvot Katan with commentaries—Kapost 1820, printed on light-blue paper, no binding or cover. The first page and the back of the last page have notes from Rabbi Zvi Hirsch Rabinowitz, Av Beit Din of Shevlien (?). 7. Mishnayot Seder Zra’im—Prague 1837, no binding. Blank first page has the signature: “Yitzhak Rosen Katz of Lask, son of Haim Yehuda HaKohen of Lask.” Under is an interesting note written as an acrostic: “Haim Yehuda ben David Katz of Lask.” 8. Shut Mahari of Tornoy—the Maharit, second section (first edition?). Furth 1768. No binding, there is a note: “Eliezer Yom Tov Lifa ben Hersh Koshoy 1928” with a stamp on the page before with the same writing. 9. Tur Orech Chayim, with the Beit Yosef and Darchei Moshe and more. Chernowitz 1841, note on the title page: “Avigdor…” not checked thoroughly. 10. Shevet Mussar—Wilhermarsch Darf 1838, no binding, last page has the note: “Zvi Hirsch.” 11. Mishnayot Seder Moed with the Rishon LeZiyyon and more—Dihernport, 1806, no binding, title page has notes and signatures that have faded or are blurred. Signature: “Zvi Hirsch…” The copy is probably missing the end of the work. 12. Tur Choshen Mishpat, with the Beit Yosef and Darchei Moshe and more—Berlin 1765, no binding. Various notes including: “I bought with my money for my needs Haim Bar…(?)” 13. Chiddushei Maharam b’Rabbi, second section. Prague 1823, no binding, title page has notes that weren’t checked thoroughly, blurred stamp with the name “Halperin.” Various conditions and levels of completeness, the notes and signatures were not checked thoroughly. Most are in fair to good condition.
  Starting at $250
 • LOT: 128

  Lot of 9 machzors, Ashkenaz, some with German translation. Krotshin 1838

  6 machzors “Minchah Chadasha” with German translation, 2 for Rosh Hashanah (first day) and 2 for the second day, one for sukkot, one for Shimini Atzeret and Simchat Torah. At the beginning are many signed names. Printed by Dov Beer Monosh. Black binding from a later period. 3 machzors from the same printer, one for Yom Kippur, one for Maariv of Yom Kippur, one for Shmini Atzeret and Simchat Torah. Purple binding which matches the period of printing. Moth holes and damage, moisture damage, overall fair to good condition.
  Starting at $70
 • LOT: 201

  ספר בית דינו של שלמה / לחם שלמה (רבי שלמה לניאדו) - קושטא תקל"ה | 1775 עותק מיוחס לכמה רבנים עם חתימות והערות

  כרך גדול עם ספרי שאלות ותשובות של רבינו רפאל שלמה לניאדו רבה של ארם צובא (חאלב), ספר בית דינו של שלמה וספר לחם שלמה - קושטאנדינה (קושטא) תקל"ה - 1775. [8], רכח; מד דף. נקבי עש. כתמים. סימני רטיבות בראשי חלק מהדפים. ללא כריכה. מצב כללי טוב. בשער חתימות ספרדיות מפוארות, במרכז חתום: "גואל אחרון יוסף דוויק הכהן" ובצד חתום כנראה: "מאיר דוויק" (או יוסף) כמו כן ישנם חתימות נוספות בשער, מאיר דוויק הכהן, יוסף דוויק ויעקב דוויק, משפחה זו היא משפחת רבנים מארם צובא, יתכן ממשפחתו של "בעל השדה", כמו כן יש חתימת רבי שמואל לניאדו בשולי הגיליון, (חתום פעמיים), חותמת בשער: "דוד מרדכי העשיל שטפנשט (בוטושני)" - הרב דוד מרדכי השל (נפטר תשכ"ד) בן יצחק מאיר. כיהן כרב בשטפנשט-רומניה. בגוף הספר כמה הערות ארוכות בשולי הגיליון בכתב ספרדי. אחת מהן חתומה "נאם ישר"ש" - רבי ישראל ששון בעל שו"ת כנסת ישראל זצ"ל, חתום בראשי תיבות שם הכותב כפי שהיה נהוג בין חכמי ספרד לחתום הגהותיהן.
  Starting at $900
 • LOT: 241

  Set of Sefer Lashon HaZahav with masechtot Brachot, Eruvin, and shabbat, first edition. Warsaw/Pietrekov 1899-1901, with stamps of the publisher and more.

  2 volumes with the work Sefer Lashon HaZahav on masechtot Brachot, Eruvin, and shabbat, by Rabbi Zeev Wolf ben Rabbi Elazar, rabbi of Luzhansk and student of Rabbeinu Elimelech of Luzhansk. 1. Brachot—Warsaw 1899, two title pages. Eruvin—Pietrekov 1899. Two title pages. Important endorsements, comprehensive in scope, from sages and Chassidic masters of the period, including Rabbi Shlomo the First of Babov, the Divrei Yehezkel of Sinoa, Rabbi David Moshe of Chortkov, Rabbi Eliyahu Chaim Maizel of Lodz, Rabbi Haim of Brisk, the Admorim of Grodzinsk, Gur, Sadigura, Rodoshitz, Amnishov, Ostrovtza, Pilz, Sochotchov, Trisk, Alexander, Husiatyn, Worka, Radzin, and more. At the end of the work are 18 pages of subscribers, including Admorim and many well-known rabbis from across the Polish, Romanian, and wider Jewish world. 2. Masechet Shabbat—Pietrekov 1901. Each section has the stamp of the person responsible for the publication: “Avraham Yosef Fisher of Lodz, now living in Peshischa, brought to the publisher the book Lashon HaZahav”, with his handwritten signature. The volume with Shabbat has the same stamp (without the signature), with an updated wording: “the person who brought to the publisher … also Baruch She’Amar, Sefer Baruch Taam.” Brachot title page has stamps: “Issachar Dov Berish Adler bar A. Zvi Povianitz.” Author Rabbi Zeev Wolf ben Rabbi Elazar of Lizhansk (1680-1793) was a student of Rabbi Yaakov Yitzhak Segel Harif of Dokla. Served as rabbi of Lizhansk during the time of Rabbi Elimelech (the Noam Elimelech), they had a strong connection and the author was one of his chassidim and merited long life, dying at 113 years old.
  Starting at $70
 • LOT: 277

  Special Printing on Parchment: Portrait of the Admor Reb Shaya’la of Kerestir, numbered copy

  A unique printing on parchment with the portrait of the holy rabbi Shaya’la of Kerestir, together with his signature which he would append to his amulets: “the holy Shaya ben Moshe who served in holiness under the tzaddik and rabbi of Liska.” This picture, taken at the end of his life, has been known for the last hundred years as a segula for preservation and wealth, and has been hung in homes and businesses across the Jewish world. Framed are the parchment with a copy of the amulet given from his holy hands to those seeking salvation, and many well-known stories about its unnatural deeds have spread. Analysis of the amulet – three verses for preservation are alluded to: the first line includes a compilation of initial letters from the verses “Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces” (Psalms 122:7); “There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy tent (Psalms 91:10) The second line has the initial letters from the verse: “And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great; so that they wearied themselves to find the door” (Genesis 19:11) The Admor Rebbi Shaya’la of Kerestir (1852-1925, 5612-5685) A leader of his generation and an important Chassidic Admor of the 19th and 20th centuries, Rabbi Yeshaya Steiner was the student and successor of Admor Rabbi Zvi Hirsch of Liska—student of Rabbi Moshe Teitelbaum (the Yismach Moshe). He was known for his merciful heart and his care for the parnasa of the Jewish people, and he would say “while other sages deal with ‘Razin d’Razin’ (Kabbalah and chassidut), I am dealing with ‘sustenance and not emaciation (razon)’.” Rabbi Shaya’la is considered a miracle worker, many deeds are attributed to him. Thousands continue to visit his grave to pray to him for salvation, and many wonderful stories have spread about the power of such prayer. ג' אייר תש"פ - צ"ה שנה להסתלקותו Numbered copy: 22/99 Series A “He who sees the face of a tzaddik, he returns a good abundance and blessing to his soul, for the light of the shekhina immerses him” (Ye’arot Dvash, Section 1, Drash 12)
  Starting at $200
 • LOT: 097

  קנקן מפואר ליי"ש עם 12 כוסיות כסף חתום

  סט מפואר קנקן יי"ש עם 12 כוסיות תואמות, כסף בעבודת הלחמה, יציקה, חריטה, והלחמת עיטורי פיליגרן בצורות מגוונות. ברובו חלק ומבריק. חתום על הקנקן ועל כל כוסית בנפרד: "MADE IN ISRAEL SILVER 925 STERLING". משקל כולל: 743 גרם. פקק תואם מחובר עם צירים. גובה הקנקן: 26.5 ס"מ. גובה כל כוסית: 5 ס"מ. פגמים קלים, פריט מרשים במצב טוב (פריט זה נוצר/בא כסט לפריט הקודם).
  Starting at $450
 • LOT: 096

  סט מפואר קנקן יין עם כוסות כסף חתום

  קנקן מפואר ליין עם ארבעה כוסות תואמות, כסף בעבודת הלחמה, יציקה, חריטה, והלחמת עיטורי פיליגרן בצורת גפנים וענפיהם. ברובו חלק ומבריק. חתום על הקנקן ועל כל כוס בנפרד: "MADE IN ISRAEL SILVER 925 STERLING". משקל כולל: 1016 גרם. פקק תואם שבור - במקור היה מחובר עם צירים. גובה הקנקן: 38.5 ס"מ. גובה הגביעים: כ-16 ס"מ. פגמים קלים, סט מפואר ומרשים במצב טוב (פריט זה נוצר/בא כסט לפריט שאחריו).
  Starting at $650
 • LOT: 083

  מגילת אסתר על קלף בכתב וועליש - גרמניה המאה ה-19

  מגילת אסתר קטנה בכתב סופר על קלף - בכתב וועליש - גרמניה המאה ה-19. כתיבה יפה ואחידה לאורך המגילה, במקום אחד חיסר הסופר מילה שלימה ובמקום אחר הוסיף שני תיבות לא נכונות (הטעויות מסומנות), גובה הקלף: 16.5 ס"מ. גובה הכתב: 12 ס"מ. 20 שורות. פגמים שונים, הכתב דהוי בחלקו - אינה נמכרת ככשרה.
  Starting at $100
 • LOT: 085

  מגילת אסתר על קלף בכתב אשכנזי (בית יוסף)

  מגילת אסתר ישנה בכתב סופר על קלף - כתב אשכנזי כמנהג בית יוסף. הכתב דהוי, גובה הקלף: 33 ס"מ.26.5 ס"מ. 40 שורות. נקבים קטנים מועטים, כתמים, פרימות בתפרים, אינה נמכרת ככשרה.
  Starting at $100
 • LOT: 171

  מסמך מקורי ונדיר: תעודת חבר שכונת "שערי חסד" חתומה ע"י הגרי"ח זוננפלד וצדיקי ירושלים - תרע"ג

  מסמך מעניין, חלקו מוקלד וחלקו בכתב יד, "תעודת חבר" המעידה על קבלתו לחבר בשכונה ובחברת "שערי חסד" הירושלמית, של "הנכבד אדאלף לעווין הי"ו בעיר קאניגסשיטטע" כמו"כ את הסכמתו לתקנות החברה. מתאריך כג' כסלו תרע"ג. חתומה ע"י הרבנים, חברי הועד הראשי מהמושבה ונאמני חברת גמ"ח הכללי שערי חסד - מיקירי קרתא דירושלים לפי הסדר דלהלן: מרדכי הירץ שפירא אליהו ראם אברהם אהרן הלוי פראג אליהו מאיר לייבאויץ [?] שמואל זנוויל שפיצר[?] נפתלי צבי פרוש מתחתם מאשרים את הנ"ל בחתימתם, גבאי ומנהלי החברה לפי הסדר דלהלן: יוסף חיים זאנענפעלד שלום שמחה שיינפינקל [?] מנחם נחום כ"ץ ארי' ליב בהררא"ד דובער הלוי עפשטיין נחום בערגמאן עם החותמות הרשמיות של המושבה והגמ"ח הכללי. מהצד השני "ברור דברים" בכתב יד, בו מעידים החתומים על הפקדת הסכום הנדרש לחברות במושבה ע"י הנ"ל, חתומים לפי הסדר דלהלן: מרדכי הערץ שפירא אברהם אהרן הלוי פראג זלמן צוויג אליהו מאיר לייבאויץ [?] שמואל זנוויל שפיצר[?] נפתלי צבי פרוש. מידות: 21X14 ס"מ. כתמים קלים, מסמך מקורי ונדיר במצב כללי טוב. רקע: שכונת שערי חסד הירושלמית. יוזמי השכונה ומקימיה היו ראשי ארגון 'גמ"ח הכללי', ששימש כארגון צדקה החל משנת תר"ל (1870), בראשותו של הרב שלמה זלמן פרוש. בשנת תרס"ח יסדו ראשי הארגון, בראשות נפתלי צבי פרוש-גליקמן (בנו של הנ"ל) ושמואל זנוויל שפיצר, את 'חברת שערי חסד לבניית בתים בירושלים', אשר נועדה לסייע ליהודים חרדים לרכוש דירה צנועה בירושלים בתשלומים מפליגים ללא ריבית. השכונה יועדה למשפחות אשכנזיות בלבד, ורובם הגדול של תושביה היו תלמידי ישיבות ואברכים. בל"ג בעומר תרס"ט נערכה חגיגת הנחת אבן הפינה לשלושים הבתים הראשונים, במעמד הרב שמואל סלנט, רבה של ירושלים. מראשיתה ועד ימינו התאפיינה שערי חסד באופי הדתי-שמרני של תושביה. מאחר שיועדה מלכתחילה לדיירים חרדים ואשכנזים בלבד, רבים בה הסיפורים על יושביה, המתוארים כדמויות הוד מתוך סיפורי חסידיים קלאסיים. בית הכנסת, שנקרא על שם הגר"א מווילנה, שוכן ברחוב בר זכאי שבמרכז השכונה. הוקם בעשור השני של המאה ה-20, סמוך למועד הקמת השכונה, על ידי הרב אפרים שמואל לרנר-פפרמן שהתרים את תושבי השכונה הפרושים ההולכים בשיטת הגר"א. הוא משמש כ'שטיבלך', ובין מתפלליו לאורך השנים אישים ידועים מתושבי השכונה, ובהם רבני השכונה הרב יעקב משה חרל"פ והרב אברהם דוד רוזנטל, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב שמואל אוירבך הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון והרב יוסף בוקסבוים.
  Starting at $300
 • LOT: 231

  ישמח משה על הש"ס ומועדים - מהדורה ראשונה סיגעט תרס"ח | 1908 וספרי חסידות נוספים

  1. ישמח משה על הש"ס ומועדים, מאת האדמו"ר רבי משה טייטלבוים מאיהעל, ובו ארבעה ספרים נפתחים: יין הרקח, שיח ספונים, תוכחת חיים אמירה נעימה ואבקת רוכל - מהדורה ראשונה מארמאראש-סיגעט תרס"ח - 1908. [2], צו דף. כרוך עם ספר זכרון מנחם, דברי אגדה ואמרות טהורות על התורה ומועדים, מאת רבי מנחם צבי רוזנברג אב"ד נאדיפאלו והגליל - מהדורה ראשונה מונקאטש תרע"ג - 1913. [4], קלו דף. חותמות בעלות: "דוב בערנאטה נאטער דער ח"ק גראסווארדיין". כריכה ישנה עם שדרת עור. 2. לקוטי מהרי"ח על הלכות תפילה ועוד, מאת רבי ישראל חיים פרידמן מראחוב תלמיד הייטב לב זצ"ל. חסר שער ועוד, מהדורה ראשונה? - סיגעט תר"ס | 1900. עותק חסר [1], קמח דף במקום [4], קמח דף. דפים מנותקים, הדבקות, כתמים. 3. יסוד ושורש העבודה מאת רבי אלכסנדר זיסקינד זי"ע. ווארשא תרל"ה | 1875. [2], קטז, יט, [1] דף. בסופו ביאור הגבולין מספר יהושע עם תרשים ארץ ישראל וגבולות חלוקת הארץ. כולל מעטפת על נייר כתום, כתמים, נקבי עש. חותמות בעלות: "הלל שמחון" "מספרי שלמה זלמן מגילנר". 4. ספר פרי הארץ, מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מויטבסק זי"ע. מהדורה עם הוספות - ירושלים תשי"ג לערך - לפי תאריך ההסכמה של ההאדמו"ר רבי יעקב פרידמן מהוסיאטין זצ"ל. קדם שער צבעוני. בחלקו ללא מספור עמודים. 5. מנורת זהב, מאת האדמו"ר רבי זושא מאניפולי זצ"ל. ללא ציון שנת ומקום דפוס בשער, לכאורה מדובר במהדורת ווארשא תרס"ד. סח דף. שער בלוי חסר ומקומט, כריכה ישנה מנותקת חלקית. 6. עבודת ישראל להאדמו"ר המגיד מקוז'ניץ זי"ע, מכונה על שם ספרו זה בעל ה"עבודת ישראל". ווארשא תרל"ה | 1875. צה דף. כתמים וקרעים קלים, כריכה ישנה. מצבים שונים, מצב כללי בינוני-טוב.
  Starting at $80
 • LOT: 194

  מכתב בכתב ידו וחתימתו של "אבי האסירים" הרב אריה לוין והרב צבי פאלי זצ"ל

  The Tzaddik Rabbi Aryeh Levin (1885-1969) was the son of Rabbi Binyamin Beinush. He was a mashgiach at the Etz Haim yeshiva (Jerusalem) and a key figure in Jerusalem, known for his righteousness and his chesed. He was known as the Father of the Prisoners (or Rabbi of the Prisoners) because he would, for 25 years during the British Mandate, visit on foot every Shabbat those imprisoned by the British. He studied at the Volozhin yeshiva under Rabbi Refael Shapira, and was certified to the rabbinate by Rabbi Haim Berlin. When the State was founded he established the yeshiva now known by his name, Beit Aryeh. He was the father-in-law of the Posek the Grish Elyashiv, and his descendants are among the Torah sages of our generation, such as Rabbi Haim Kanievsky, Rabbi Yitzhak Zilberstein, and Rabbi Dov Kuk of Tiberias, and many others. Though there are many amazing stories of his chessed, his will dictated that he not be eulogized.
  Starting at $150
 • LOT: 197

  2 קבלות בחתימת מרן ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך זצ"ל

  זוג קבלות, עליהם מופיעה חתימת ידו של מרן ראש הישיבה רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל. משנת תשי"ט. מידות: כ-10X12 ס"מ. חורי סיכות, נקבי תיוק, מצב כללי טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 191

  המלצה בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם דובער כהנא שפירא בעל "דבר אברהם" מקובנא זצ"ל - ציריך תרצ"ט

  מכתב על נייר רשמי, בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם דובער כהנא שפירא אב"ד קובנה בעל ה"דבר אברהם" זצ"ל. מתאריך ט' שבט תרצ"ט, ימי שבתו בציריך, ממוען אל "ידידי ורחומי הרבנים הגאונים הגדולים ראשי מנהלי אגודת הרבנים בארה"ב וקנדה". בנושא המלצה על הרב ד"ר קרלבך לשעבר רב בברלין ובאדן-וינה. "הרב הזה הוא איש מצוין, נואם נפלא במדה מופלגה ויר"ש". בהמשך מביא עובדה המעידה על גדלותו של האיש: בהיות הרב ז גאלד נשיא המזרחי בקובנה, שח לו הציר האמריקני שם, שאיש אחד הגדיל אצלו את כבוד העם העברי והוא הרב קרלבך. "והנני ידידכם ואוהבכם דוש"ת מברכם בכ"ט ומכבדם אברהם דובער כהנא שפירא". מידות: כ-14.5X23 ס"מ. הגאון רבי אברהם דובער כהנא שפירא הי"ד (תרל"א - תש"ג). רבהּ האחרון של קהילת קובנה, מגדולי הפוסקים במאה העשרים וממנהיגיה של יהדות ליטא. חתנו של 'הגדול ממינסק' רבי ירוחם יהודה לייב פרלמן. ספרו "דבר אברהם" קנה שם בעולם הישיבות ובין פוסקי ההלכה. נספה בשואה.
  Starting at $200
 • LOT: 175

  מכתב מרגש בדבר סכנת המיסיון בארץ ישראל חתומה ע"י רבני ערים רבים בארץ ישראל

  מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מתאריך כה' מרחשוון תשכ"ד, ממוען אל הרבנים הגאונים ראשי אגוה"ר דארה"ב וקנדה שליט"א, במהלכו מגוללים את הסכנה הגדולה בדמות גופי מיסיון העושקים את נפש הנוער "סכנת המיסיון המרחפת על אלפים מילדי ישראל הנצודים ברשתם מקוצר-רוח ונסיונות כלכליים קשים... הכרח דחוף הוא לפעולות מניעה והצלה בהיקף רחב, ולזה דרושים אמצעים כספיים גדולים...שלא נוכל להשיגם ללא עזרתם של אחב"י שבגולה... כמו"כ חובת השעה להפעיל השפעה רבה לחוקק חוק במדינה שיאסור פעילות המסיונרים לבל יקעקעו יסודות האומה חלילה לעמוד מנגד בשעה גורלית זו..." חתומים בחתימת ידם וחותמתם הרשמית, הרבנים הגאונים זצ"ל תשעה במספר כדלהלן: הרב יעקב לנדא אב"ד בני ברק זצ"ל. הרב שמחה הכהן קפלן אב"ד צפת והמחוז זצ"ל. הרב אלימלך בר שאול אב"ד רחובות זצ"ל. הרב רפאל הכהן קוק אב"ד טבריה והמחוז זצ"ל. הרב יקותיאל עזריאלי קושלבסקי רב המושבה זכרון יעקב זצ"ל. הרב אליהו אליעזר מישקובסקי רב דכפר חסידים זצ"ל. הרב יהושע זעליג דיסקין רב דפרדס חנה זצ"ל. הרב אפרים סוקולובר אב"ד רעננה זצ"ל. הרב שלמה נח קרול רב דמושב חמד זצ"ל. מידות: 20X27.5 ס"מ. סימני קיפול, כתם מסיכת משרד, מצב כללי טוב.
  Starting at $150
 • LOT: 177

  מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שמעון שאטין ממעדיער זצ"ל - תרפ"ד

  מכתב על נייר רשמי, בכתב ידו וחתימתו של רבי שמעון הכהן שאטין אב"ד מעדיער זצ"ל. מתאריך א' חול המועד סוכות תרפ"ד. כתוב באידיש-גרמנית, בנושא ענין טכני מסוים הקשור לסידור קידושין, מוזכר גם הרב משה גולדשמיד גוטספעכטער. וחתימת ידו של הרב הכותב. וחותמתו הרשמית. מידות: 34X20.5 ס"מ. סימני קיפול, קרעים בשולים עליונים, מצב כללי טוב. רבי שמעון הכהן שאטין (תרל"ז - תרצ"ח) בן רבי אברהם יונתן בנימין. תלמיד הרבנים הגאונים מפרשבורג השבט סופר ורבי דוד ניימן זצ"ל. חתן רבי יהושע העשיל וייס רבה של מעדיער-הונגירה. בתר"ף מונה על מקום חותנו לרב העיירה, אחריו מילא מקומו חתנו רבי פנחס.
  Starting at $50
 • LOT: 196

  מתכב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יוסף דובער סולובייצ'יק מספרינג וואלי - תשי"ז

  Rabbi Yosef Dov Beer HaLevi Soloveitchik (born 1908) was the son of Rabbi Simcha and grandson of Rabbi Haim, the Brisker Rav (the Beis HaLevi). He studied under his father and Rabbi Shlomo Poliachok of Meitzit. He was the son-in-law of the Edelman family of Lithuania. He immigrated to the US in 1933 and served as rabbi of the Bnei Yisrael community in Spring Valley. He was a member of the Council of Rabbis in America and helped found Yeshiva University.
  Starting at $250
 • LOT: 203

  בקשה לתמיכה באלמנה בחתימת המקובל הרב כדורי זצ"ל וכתב ידם וחתימתם של חכם בן ציון אבא שאול ורבי יהודה צדקה ועוד צדיקים

  מכתב מוקלד במכונת כתיבה, מתאריך אדר ב' תשמ"ד, מאת הרב המקובל הגדול רבי יצחק כדורי זצ"ל, בו מבקש הוא בתחנונים להיחלץ חושים לסייע למשפחה שנלקח ממנה בפתאומיות עטרת ראשם, ונשארו כספינה מטורפת בלב ים, וחותם בכתב ידו: "יצחק כדורי". מחתת זה הוסיפו שורות בכתב ידם וחתימתם הרבנים הגאונים ראשי ישיבת פורת יוסף, רבי יהודה צדקה ורבי חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, בנוסף שורות בכתב ידם וחתימתם של רבי יעקב טופיק אבי עזרי רב העיר ביתר שליט"א ורבי ראובן אלבז ראש מוסדות אור החיים שליט"א. מידות: 21X16.5 ס"מ. נקבי תיוק, מצב כללי טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 213

  נדיר: קמיע שוויתי גדול מהאדמו"ר נכד הבעש"ט בעל ה"דגל מחנה אפרים" זי"ע - מונקאטש

  הדפסה מוקדמת על נייר, קמיע גדול ונדיר, המכיל: שמות קודש, איורי קבלה, שמות מלאכים, תפילות ופסוקי סגולה, לאורך צדו כיתוב באידיש המסביר את סגוליותו הרבה של הקמיע, ובנוסף התייחסות למקורו של הקמיע: "שמירה ומעולה נעימה שנמצא בין כתבי הקודש של הרב מסדילקב נכד הבעש"ט הקדוש זצלה"ה (האדמו"ר רבי משה חיים אפרים מסאדילקאב בעל "דגל מחנה אפרים" זיע"א) קחו בכסף מלא וימלא ה' כל משאלותיכם כעתירת המו"ל ה"ק נחום לאנדוי נכד הגאון הקדוש בעל החכם צבי זצלה"ה". בבית דפוס השותפים קאהן-פריד מונקאטש. מידות: 47X31 ס"מ. נקבים והדבקות, שיקומים מקצועיים, מצב כללי טוב.
  Starting at $350
 • LOT: 043

  הדפס ליטוגרפי נדיר "משנכנס אדר" - סאטמר מלפני השואה

  ליטוגרפיה בדיו כחול, כרזה "משנכנס אדר מרבין בשמחה" עם מסגרת מגני דוד, במרכז דגים והכיתוב "אדר מזל דגים". מנהג נפוץ היה בקרב יהודי הונגריה, בהגיע חודש אדר היו תולים כרזות מעין זו בבתי כנסיות ובתים פרטיים. הדפסה זו נעשתה בבית דפוס ברחוב היטלר 6 בעיירה סאטמר - מלפני המלחמה 1940 לערך. מידות: 42X31.5 ס"מ. קרעים מזעריים בשולים, מצב כללי טוב.
  Starting at $150
 • LOT: 044

  לוט 3 לוחות יארצייט - ירושלים המחצית הראשונה של המאה ה-20

  1. הדפס צבעוני מוקדם, לוח יארצייט מהודר, שע"י מוסדות עץ חיים ירושלים, ללא ציון בית דפוס, לפי הדפסים זהים נעשה ע"י דפוס מונזון ירושלים - המחצית הראשונה של המאה ה-20. מידות: 44X34.5 ס"מ. 2. הדפס שחור, לוח יארצייט גדול, שע"י מוסדות בית הועד הכללי אשכנזים פרושים וחסידים בירושלים. דפוס האחים סלומון. מידות: 46X35 ס"מ. 3. הדפס כחול, לוח יארצייט ברובו ריק, מעליו מבני מוסדות שע"י בית הועד הכללי אשכנזים פרושים וחסידים בירושלים. ללא ציון בית דפוס. מידות: 47X29.5 ס"מ. פגמים קלים, מצב כללי טוב.
  Starting at $100
 • LOT: 190

  הדפס נדיר תואר דמות רבינו ה"חפץ חיים" זי"ע

  הדפסה על דף, ציור המתאר את רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין - ה"חפץ חיים" זי"ע. נראה יושב עם ספר פתוח לפניו, מצויר דיוק מרבי. חתום: "מנדי בלאט תשכ"ט". מודבק על גבי לוח עץ. מידות: 48X34 ס"מ.
  Starting at $100
 • LOT: 275

  הדפס מוקדם תמונת האדמו"ר מבעלזא אהרן קדוש ד'

  הדפסה מהתקופה, בו נראה האדמו"ר הק' ציס"ע רבי אהרן רוקח מבעלזא זיעוכי"א. חבוש בכובע רחב תיתורה כמנהג אדמו"רי הונגריה, ולבוש בפרוותו - פעלז. התמונה המקורית צולמה בהונגריה אחרי המלחמה. בתחתית הכיתוב: "צורת הרב הצדיק הקדוש מוהר"ר אהרן רוקח מבעלז שליט"א". מידות: כ-11X15.5 ס"מ. כתמים קלים, מצב כללי טוב.
  Starting at $100